• Mattias Lind.

  • Kastriot Shateri och Mattias Lind upplever att möjligheterna till kompetensutveckling på Vakin är stora. HR-chefen Ingrid Undén Lindehell har kontinuerlig dialog med chefer om vilka utbildningar som bolaget behöver satsa på i framtiden.

Utbildning

Vakin ger hel buffé av kurser

19 maj 2021

Från administratör till säkerhetschef. Mattias Linds karriär hade inte varit möjlig utan kompetensutvecklingen han fått på sitt jobb. Han och kollegerna erbjuds tio kurstillfällen per år.

Det är inte alla arbetsplatser som stoltserar med ordet kompetens i sitt namn, men det gör Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB, som ägs av kommunerna Umeå, Vindeln och Nordmaling.

Alt-textIngrid Undén Lindehell.

Inom HR-avdelningen finns enheten Vision VA, där bolaget samlar sina kurser och konferenser. Här finns något för alla olika yrkesgrupper.

– Vi har det som vi kallar kravutbildningar, ­alltså sådant som man måste kunna för att till exempel jobba med vatten eller heta arbeten. Sen har vi också arbetsmiljöutbildningar, hjärt- lungräddning, halkkörning, offentlighetsprincipen och så vidare. Det uppstår behov av nya kurser hela tiden, säger HR-chefen Ingrid Undén Lindehell.

Gick från administratör till säkerhetschef

En som är tydlig med vad bolagets kompetensutveckling har inneburit för karriären är Mattias Lind. Han rekryterades 2003 som administratör och har genom åren fått utveckla sig så mycket att han 2016 fick tjänsten som säkerhetschef.

Alt-textMattias Lind.– Jag har ingen uppfattning om hur mycket mina utbildningar kostat, men Vakin satsar verkligen på att utveckla sin personal, säger han.

Kollegan Kastriot Shateri, som jobbar som underhållstekniker, håller med. Att arbetsgivaren har fokus på att de anställda ska lära nytt märks på arbetsplatsträffar och i utvecklingssamtal.

– Jag skulle säga att generellt tycker de flesta att de har bra möjligheter att utvecklas. Och det i sig underlättar när man ska känna att man trivs på jobbet, säger han.

Tio tillfällen varje år

Visionklubbens ordförande Linda Liljeblad säger inte emot, men påpekar att medarbetares syn på kompetensutveckling kan skilja sig så pass mycket åt att somliga inte inser att de har fått ta del av bolagets utbud.

– För vissa är det inte som att de sitter med en katalog och i lugn och ro går igenom med sin chef vilka insatser de ska få. Somliga måste lära sig nytt på grund av organisationsförändringar och den typen av kompetensutveckling är inte lika lättsam som den första, säger hon.

Arbetsgivarens mål är att de 170 anställda ska komma upp i tio utbildningstillfällen per år. Vad ett tillfälle innebär är flytande och kan vara allt från en dag till ibland klart mindre än så.

Alt-textKastriot Shateri.Kastriot Shateri säger att det nog är få som kommer upp i sina tio tillfällen per år.

– Men jag skulle säga att många kanske hinner med hälften så många, säger han.

Lyckat med planering

Enligt Visions enkät om kompetensutveckling hade varannan tillfrågad gjort en plan för sin kompetensutveckling tillsammans med sin chef det senaste året. Av dessa genomförde nästan alla planen helt eller delvis, och 63 procent av dessa bedömer att arbetsgivaren i väldigt eller ganska hög grad tagit tillvara på den nya kompetensen.

Läs mer: Så gör du en kompetensplan med chefen

En slutsats som går att dra är att för att ­kompetensutveckling verkligen ska löna sig ­måste det finnas en tydlig tanke och uppföljning.

För att göra just detta följer Vakin den så kallade 70-20-10-modellen, där 70 procent anses vara inlärning som sker praktiskt på jobbet, medan 20 sker vid sociala interaktioner och tio i mer traditionella sätt som exempelvis kurser.

– Vi mäter det som sker vid 20 och 10, eftersom det läggs in i lönerapportsystemet. Det resultatet presenterar jag sedan för styrelsen. Och en gång per år frågar jag chefer vad medarbetare behöver utveckla sig i. På så sätt kan vi se att medarbetare och chefer är aktiva och att chefer fångar upp saker på utvecklingssamtal och APT-möten, säger HR-chefen Ingrid Undén Lindehell.

Om Mattias Lind ska välja en utbildning som betytt mycket för honom så är det den som Livsmedelsverket och Försvarshögskolan höll om bland annat hotbilder mot dricksvatten.

– Den pågick i sex dagar.  Inte minst var det ett bra tillfälle för mig bredda mitt kontaktnät som jag kan använda i mitt jobb.

Jag har ingen uppfattning om hur mycket mina utbildningar har kostat, men det är mycket.

Mattias Lind, säkerhetschef

Karriärsutvecklingen som Mattias Lind har haft på företaget är precis en sådan som Visionklubben vill se mer av.

– Vi vill möjliggöra att medlemmar ska utvecklas på företaget genom att byta tjänster och tycker därför att annonser ska vara interna i en eller två veckor innan de läggs ut. Det är inte alltid vi har fått igenom för det förslaget, men det är en ambition vi har att arbetsgivaren ska göra så, säger Linda Liljeblad.  


Relaterade artiklar