• Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt, menar att kompetensplanen till och med kan ge resultat i lönekuvertet.

Arbetsmarknad

Så gör du en plan för din utveckling

19 maj 2021

Se till att säkra upp din kompetensutveckling på jobbet genom att göra en plan med din chef. Experten Agnes Rolka guidar dig i hur du gör en kompetensutvecklingsplan.

Det är positivt att göra en kompetensutvecklingsplan med chefen, enligt en undersökning från Vision. Den visar att de som har en plan upplever i högre grad än genomsnittet att arbetsgivaren tar tillvara på deras kunskaper.

Läs mer: Undersökning visar: Dåligt med kompetensutveckling hos många

Det behöver inte vara särskilt komplicerat eller svårt att göra en kompetensutvecklingsplan - och det kan till och med påverka din lön positivt. 

Så skapar du en kompetensplan

När du har ditt årliga utvecklingssamtal med chefen så se till att ni pratar om hur du rent konkret ska utvecklas kommande år, skriv exempelvis ner vilka utbildningar som du kan gå. Ju tydligare ni är desto bättre.

Boka sedan in regelbundna avstämningar under året där ni kontrollerar att planen följs, tipsar Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt.

– Jag ser bara fördelar med att göra en plan. Du som medarbetare vet då tydligt vad du behöver utveckla och vad det finns för möjligheter till det. Det här har också en direkt koppling till din lön eftersom lönesamtalet baseras på din prestation och utveckling under det senaste året, säger hon.

Inte laglig rätt till kompetensutveckling

Det står inte i någon lag eller kollektivavtal att du ska ha rätt till kompetensutveckling. Däremot säger arbetsmiljölagen att arbetsgivaren ska se till att du har rätt förutsättningar att göra ditt jobb.

– En attraktiv arbetsgivare lyssnar på medarbetarens behov och låter dem utvecklas, säger Agnes Rolka.

Nyfiken på att lära dig mer? Läs vår granskning om kompetensutveckling på jobbet här!