Fackligt

Gröna avtal i fokus

27 januari 2020

Hållbarhet, både för klimatet och för medarbetarna. Där ligger tyngdpunkten i det avtalskrav som Vision har lämnat till arbetsgivarorganisationen Sobona.

Ett nytt kollektivavtal ska tas fram för 5 500 medlemmar som jobbar på kommunala företag.

Utöver krav på att den lokala löneprocessen måste förbättras, är det hållbarhet och kompetensutveckling som står i fokus.

– Dessa bolag har en viktig del i klimatomställningen. Den ställer stora krav på bolagen, vilket i sin tur ställer krav på kompetensutveckling av personalen. Dessutom är det brist på ingenjörer och drifttekniker. Företagen kan inte plocka in folk utifrån utan måste kompetensutveckla den befintliga personalen, säger Jan-Olof Olsson, ombudsman på Vision.

Vision vill också att fler gröna avtal tas fram på arbetsplatsnivå, till exempel klimatsmarta resepolicyer. Vidare att avsättningen till tjänstepension höjs och att den så kallade 80-90-100-modellen ska erbjudas alla anställda vid en viss ålder.

Målet är att ett nytt avtal ska vara klart den 1 april.


Relaterade artiklar