Avtal

Vision: Ge anställda mer makt över arbetstiden

16 december 2019

Ett nytt kollektivavtal för de som jobbar i kommuner och regioner håller på att förhandlas fram. Vision och SKR har i dag bytt yrkanden. Vision kräver bland annat sänkt arbetstid för nattarbetande medicinska sekreterare.

Den 31 mars nästa år löper avtalet ut för drygt 160 000 tjänstemän och akademiker som jobbar i kommuner och regioner.

På måndagen blev det klart vilka krav Vision och övriga fack inom avtalsområdet Allmän kommunal verksamhet (där bland andra Akademikerförbundet SSR och Ledarna ingår) tänker driva i förhandlingarna med arbetsgivarorganisationerna SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och Sobona. Både löner och arbetsvillkor ska omförhandlas.

Alt-textEva-Lotta Nilsson.– Fokus ligger på en tydligare process för den lokala lönebildningen, på arbetstiden och hållbarhetsfrågorna, säger Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef i Vision.

Ökad lönespridning

Målsättningen är ett tidsbegränsat avtal som ger reallöneökningar och en ökad lönespridning – precis som för tre år sedan.

– Det finns mycket bra i det avtal vi har och våra medlemmar har fått ett bra utfall i förhållande till resten av arbetsmarknaden. Men lönerna är fortfarande för sammanpressade i flera grupper. Medicinska sekreterare, tandsköterskor och anställda i socialtjänsten får fortfarande höra ”du är jätteduktig men eftersom du tillhör den här yrkesgruppen kan det inte bli mer”.  Vi måste bort från det glastaket, säger Eva-Lotta Nilsson.

Medlemsundersökningar visar att det fungerar sämst hos stora arbetsgivare. Här vill Vision att de centrala parterna tar ett större gemensamt ansvar för att få en bättre löneprocess.

Arbetstidsförkortning

När det gäller arbetstiden innehåller yrkandet krav på ökat inflytande för medarbetarna över när, var och hur mycket de ska jobba. Det kan exempelvis ske genom arbetstidskonton eller fler semesterdagar som man kommer överens om i lokala eller individuella avtal.

Ett annat krav är att medicinska sekreterare som arbetar ständig natt ska få en arbetstidsförkortning så att deras veckoarbetstid blir samma som sjuksköterskornas.

– Och målsättningen är att kravet på att vara ständigt nåbar ska minska. Det är framför allt viktigt för våra chefsmedlemmar, säger Eva-Lotta Nilsson.

Att avtalet är tidsbegränsat är, enligt henne, viktigt inte minst i tider av nedskärningar i offentlig sektor. Det finns en oro över att arbetsgivarna ska använda ekonomin som skäl att hålla igen.

– Men våra medlemmar ska inte subventionera kommuners och regioners försämrade ekonomi med sin arbetsinsats. Att de har bra löner och villkor är viktig för oss alla om vi ska ha kvalitet i de offentliga tjänsterna.

Förhandlingarna inleds i januari. Eva-Lotta Nilsson hoppas att ett nytt avtal ska vara på plats i april.


Relaterade artiklar