Fackligt

Kräver högre bilersättning för kyrkans anställda

27 januari 2020

Bättre bilersättning, tydligare turordningsregler och att fler får möjlighet att välja semesterväxling och årsarbetstid. Det är de viktigaste frågorna för Svenska kyrkans medlemmar inför avtalsrörelsen 2020.

Vision har nu lämnat sina yrkanden till arbetsgivaren inför förhandlingarna om det nya avtalet som ska börja gälla 1 april.

Visions mål är att alla medlemmar ska få reallöneökningar. Löneprocessen måste också bli tydligare så att de anställda lättare kan se sambanden mellan arbetsinsatsen, arbetsgivarens bedömning och lönen.

Vision vill också att lönespridningen ska bli större så att det lönar sig att bli skickligare i sitt yrke.

Visions avtalsgrupp pekar på två villkorsfrågor som är extra viktiga för medlemmarna.

– Bilersättningen måste bli högre, det är många medlemmar som ofta använder sina egna bilar i tjänsten. Vi är inte nöjda med det nuvarande avtalet och sade upp det före julhelgen, säger Visions ombudsman Carl Eos.

Dessutom måste turordningsreglerna som används vid uppsägningar ses över.

– De är inte anpassade till Svenska kyrkans nuvarande organisation och yrkestitlar.

Vision yrkar också på att avsättningen till tjänstepensionen ska öka.


Relaterade artiklar