• Bra ingångslöner är viktigt för att locka framtidens arbetskraft. Men lika viktigt är att även erfarna medarbetare kan få en bra löneutveckling, säger Linnéa Liwenius, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Sigtuna kommun.

Lön och villkor

Högre lön hindrar personalflykt

14 april 2020

Höjda löner för nyanställda, en tydlig arbetsvärdering och extra påslag till en svårrekryterad yrkesgrupp. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer i Sigtuna, biståndshandläggarna i Sjöbo och drifttekniker i Skövde är exempel på där medlemmarna har goda erfarenheter.

Sigtuna, miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Stabilitet med högre ingångslön

I Tidningen Visions sammanställning över lönerna i landets kommuner ligger Sigtuna högt på listan för miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Så var det inte för ett par år sedan.

Förändringen är resultatet av en medveten satsning. Bakgrunden var en turbulent period på miljö- och hälsoskyddskontoret. Äldre och erfarna inspektörer lämnade och deras ersättare kom in på relativt låga löner och drog vidare till mer välbetalda jobb när de fick chansen.

– Många slutade efter kort tid och det skapade en stress i arbetslaget och gruppdynamiken påverkades negativt, berättar Linnéa Liwenius, miljö- och hälsoskyddsinspektör och Visionombud på arbetsplatsen.

Lockar med höjda startlöner

Arbetsgivarens strategi blev att se till att de nyanställda kom in på vettiga löner, som Jörgen Johansson, enhetschef på miljö- och hälsoskyddskontoret, uttrycker det:

– För att locka nya och kompetenta medarbetare var vi tvungna att höja startlönerna. Naturligtvis är det annat än lönen som har betydelse för att medarbetare trivs och stannar, men utan konkurrenskraftiga löner får man problem.

Framför allt gäller det unga och nyutbildade medarbetare, konstaterar Jörgen Johansson:

– De som just lämnat högskolan är ganska mobila. De skulle säkert ta ett jobb hos oss även om de får 2 000 mindre i månaden, men då är risken att de snabbt lämnar oss, säger han.

"Ligger bra till lönemässigt"

När Linnéa Liwenius anställdes som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Sigtuna för två år sedan var hon relativt nybakad. Efter examen från Miljö- och hälsoskyddsprogrammet i Halmstad hade hon hunnit med ett år som livsmedelsinspektör i småländska Uppvidinge kommun.

– Lönen jag fick i Sigtuna var helt okej i en jämförelse med landet som helhet. Vi ligger nog ganska bra till lönemässigt och det är ju trevligt.

Hur viktig är lönen för att locka framtidens arbetskraft?

– Bra ingångslöner kan säkert få fler att söka och bidra till att man blir mer positivt inställd första tiden. Men det är minst lika viktigt att man kan få en god löneutveckling även om man varit på arbetsplatsen länge. Det blir lite märkligt om nya får högre lön än de äldre och erfarna, säger Linnéa Liwenius.

Nu står arbetet med 2020 års lönerevision för dörren. I april ska Linnea ha lönesamtal med sin chef Jörgen Johansson.

– Löneprocessen fungerar i stort sett bra hos oss. Det är viktigt att få veta hur chefen ser på ens insats under året och vad man ska göra för att komma dit man vill. De flesta brukar dock få ungefär lika mycket, men inte exakt samma summa. Det finns en liten variation beroende på vad man har presterat under året, säger Linnéa Liwenius.

Sjöbo, biståndsbedömare

Alt-textMonica Botvidsson.jpgErfarenhet betalar sig

Lönerna för de sju biståndshandläggarna som de kallas i Sjöbo kommun har ökat med hela 7,9 procent under de senaste två åren. Numera är snittlönen 37 471 kronor i månaden.

Varför ligger ni relativt högt?

– För ett par år sedan gjordes en arbetsvärdering. Utifrån hur man presterar får man sedan ett påslag i procent varje år. Så jag antar att cheferna tycker att vi gör ett bra jobb, säger biståndshandläggaren Monica Botvidsson.

– Dessutom har många av oss biståndshandläggare lång erfarenhet. Då är det väl rimligt att vi har högre lön än nyutexaminerade.

Skövde, drifttekniker

Alt-textLinda Wendt.Prioriterad yrkesgrupp

Medellönen för drifttekniker i Skövde har sedan 2017 ökat med 7,8 procent till 31 948 kronor i månaden. Numera ligger lönerna för de 29 teknikerna nästan 1 500 kronor över rikssnittet för yrkesgruppen där utöver drifttekniker också fastighetstekniker, värmeskötare, VA-tekniker och driftledare ingår.

Linda Wendt, VA-tekniker på Skövde Vatten, är nöjd med sin egen löneutveckling:

– De senaste åren har den varit bra. Drifttekniker blev prioriterade i lönerevisionen under ett par år. Bland annat för att ingenjörer och tekniker är svårrekryterade.


Relaterade artiklar