• Det nuvarande avtalet skulle ha gått ut i mars, men förlängs nu till 31 oktober.

Avtal

Nya löner först i vinter

23 mars 2020

Nuvarande avtal för Visions medlemmar i kommuner och regioner förlängs till sista oktober. Det är Coronaviruset som förändrar spelplanen för årets avtalsrörelse.

120 000 Visionmedlemmar i kommuner och regioner påverkas av att avtalet förlängs till den sista oktober på grund av coronapandemin.

Nya löner blir det först i slutet av året, men i dagsläget är osäkerheten stor och frågetecknen många.

– Det är inte en framkomlig väg att bedriva förhandlingsarbete just nu. Våra förtroendevalda och deras arbetsgivare är helt upptagna med att hantera coronaviruset och dess följder, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Virusbekämpningen har redan förändrat spelplanen för årets löneförhandlingar. Fack och arbetsgivare inom industrin kom i förra veckan överens om att förlänga nuvarande avtal till den 31 oktober.

Skulle ha gått ut i mars

Nu har även Vision och Akademikerförbundet SSR enats med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona om att skjuta upp avtalsförhandlingarna om ett nytt avtal för sammanlagt 160 000 tjänstemän och akademiker till hösten. Nuvarande avtal, som egentligen skulle gå ut den 31 mars, förlängs till den 31 oktober.

– Det är tråkigt, men just nu finns inget alternativ. Välfärdens verksamheter behöver lägga allt fokus på att minska smittspridningen och vi som fackförbund behöver bevaka frågor som till exempel korttidspermitteringar, säger Veronica Magnusson.

Vad betyder det här för medlemmarna?

– Att den lokala löneöversynen sätts på paus och inte kan slutföras förrän till hösten. Målsättningen är att ett nytt avtal ska vara klart sista oktober, så först vid slutet av året kan medlemmarna få sina nya löner.

Kommer de få sina löneökningar retroaktivt från den första april?

– Det är vår utgångspunkt. Vad jag känner till har inte arbetsgivarparterna någon annan uppfattning.

Hur ser du på förutsättningar för goda löneökningar i höst med tanke på osäkerheten kring både coronaviruset och den försämrade ekonomin?

– Det är jättesvårt att säga något om läget i höst. Jag är orolig för mycket just nu, men känner mig övertygad om att en fungerande välfärd kommer behövas även i framtiden och då krävs rimliga löner.