Lön och villkor

Byggboom gav lönelyft

23 september 2019

I var femte kommun har det gjorts särskilda lönesatsningar på ingenjörer i år. Det framgår av en enkätundersökning som Tidningen Vision har gjort.

I år har en majoritet av Visions medlemmar i kommuner och regioner fått löneökningar i spannet 2,4–3,0 procent. Men några yrkesgrupper sticker ut med riktade lönesatsningar.

Socialsekreterare, enhetschefer, administratörer och biståndsbedömare är grupper som flera arbetsgivare satsar särskilt på. Det gäller också ingenjörer och tekniker där bristen på rätt kompetens och lönekonkurrensen med privat sektor driver upp lönerna på vissa håll.

Till exempel har riktade lönesatsningar gjorts på gatuingenjörerna i Falu kommun, projektingenjörer i Arboga och ortopedingenjörer, elingenjörer, IT-ingenjörer och byggnadsingenjörer i Region Västernorrland.

I Norrköping fick Visions medlemmar löneökningar på i snitt 3,3 procent. Extra lönesatsningar gjordes på alla medarbetare som har en titel med ordet ingenjörer, varav 25 är medlemmar i Vision.

Denna grupp fick i snitt hela 6,7 procent. Det gäller bland andra trafikingenjörer, broingenjörer och kartingenjörer.

– Kommunen står inför flera stora byggprojekt, både tåget och hamnen ska byggas ut. Då behövs ingenjörer och det gäller att få upp lönerna om man ska kunna konkurrera med den privata marknaden, säger Irene Hederstedt, Visions avdelningsordförande i Norrköping.

Kartingenjören Oscar Fröjd är en av dem som fick del av lönesatsningen.

– Det är aldrig fel att få lite högre lön. Kartingenjörer i Norrköping har halkat efter övriga kommuner, så det är bra att de satsar lite extra på oss, säger han.

Fotnot: Enkätundersökningen om årets lönerevision skickades till 248 ordföranden i Visions avdelningar och klubbar. 52 procent svarade.


Relaterade artiklar