• Eva-Lotta Nilsson.

Lön och villkor

”Vi i Vision måste ligga på”

23 september 2019

”Löneökningarna är bra på många håll jämfört med övriga arbetsmarknaden. Men vi måste ­titta närmare på arbetsplatser som haft lägre löneökningar”, säger Visions förhandlingschef Eva-­Lotta Nilsson.

Eva-­Lotta Nilsson glädjer sig framför allt åt att 61 procent av de förtroendevalda tycker att löneprocessen fungerar bra eller mycket bra. För fyra år sedan var andelen 25 procent.

– Men man måste komma ihåg att både ­förtroendevalda och lönesättande chefer byts ständigt ut. Vi måste hela tiden underhålla ­löneprocessen.

Vi har talat med medlemmar som har fått extra satsningar men är missnöjda med sina låga löner. Vad kan Vision göra för dem?

– Det är viktigt att arbetsgivarna håller i satsningarna länge. De måste ha en plan för hur lönestrukturen ska se ut, vilka grupper de behöver satsa på för att kunna behålla och rekrytera personal. Där måste vi i Vision ligga på.

Är det några som Vision vill satsa extra på under den kommande avtalsperioden?

– Vi har inte gjort sådana prioriteringar centralt, hur det blir framöver vet jag inte. Vi är mitt uppe i förberedelser inför avtalsrörelse nu. För många grupper handlar det om bättre löneutveckling och lönespridning. De har en sammanpressad lönebild och svårt att göra en lönekarriär inom sitt yrke.