Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • Två medarbetare använder surfplatta och skrattar.

Vad är pension? Pensionsskola på tre minuter!

Vad är egentligen pension, och hur fungerar den? Vi har tagit fram en pensionsskola för att du som medlem ska få större kunskap och förståelse för din pension. Välkommen till pension på tre minuter!

Pension är de pengar du har att leva på när du slutar arbeta. Pengarna avsätts under tiden som du jobbar och får inkomst.

När det är dags att gå i pension får du din pension utbetalad från flera håll. Pengarna läggs ihop och blir din totala pension.

 • Allmän pension får du från Pensionsmyndigheten.
 • Tjänstepension får du om ni har kollektivavtal på din arbetsplats.
 • Privat pension får du om du själv har sparat pengar privat inför pensionen.

Pensionens tre delar

Allmän pension

Den allmänna pensionen får du om du är folkbokförd i Sverige. Den grundar sig på den inkomstskatt du har betalat.

Inkomster som ger rätt till allmän pension är bland annat lön, sjuk- och aktivitets­ersättning, föräldrapenning och arbetslöshets­ersättning. Även studier vid universitet eller högskola ger pensionsrätt om du har ansökt om bidrags­delen i samband med studielån.

Värdet på din allmänna pension redovisas i det orange kuvertet som du får från Pensionsmyndigheten varje år.

Pensionsmyndigheten.se

Varje år avsätts 18,5 procent av din pensions­grundande inkomst till den allmänna pensionen. Detta fördelas sedan så här:

 • Inkomstpension: 16 procent
 • Premiepension: 2,5 procent

Inkomstpension

Avgifterna som betalas in för inkomstpension används för att betala ut pension till dagens pensionärer. När du sedan själv går i pension har du en fordran på pensionssystemet och får pension från de avgifter som betalas in då. Man kan säga att insättningen till dig fiktiv.

Din årliga pensionsrätt bokförs på ditt individuella inkomstpensions­konto. Den räknas upp med ränta utifrån inkomst­index som följer den genomsnittliga inkomsten i Sverige.

Premiepension

De avgifter som betalas in till ditt premiepensions­konto är faktiska öronmärkta pengar som du själv kan välja att placera i en fond utifrån det utbud som finns.

Om du inte aktivt gör ett eget val placeras dina pengar i statens fond som heter AP7 Såfa. Den fonden anpassar risknivån utifrån din ålder. Du kan enkelt byta fond via Pensions­myndighetens webbplats och det kostar ingenting.

Tjänstepension

Tjänstepensionen kan innehålla flera delar beroende på din ålder, var du har arbetat och när du har arbetat.

Premiebestämd tjänstepension

Arbetsgivare med kollektivavtal avsätter vanligtvis en premie som motsvarar 4,5–6 procent av din pensionsgrundande lön till din framtida ålderspension. De allra flesta som är anställda inom kommun, region eller kommunala bolag får 6 procent i pensionspremie från och med 1 januari 2023, inom pensionsavtalet AKAP-KR som trädde i kraft då. För lönedelar som överstiger 47 625 kronor per månad avsätts vanligtvis en premie på 30–31,5 procent.

Pensionspremien förvaltas för att nå bästa möjliga värdeökning. Du kan i regel själv bestämma hur du vill placera dina premier utifrån valbara fondalternativ. Om du inte gör ett aktivt val placeras dina pengar i en förvald fond.

Du som arbetar inom Svenska kyrkan kan dock inte välja fond själv, utan det är Kyrkans pension som förvaltar dina pensionspremier.

Placera din premiebestämda tjänstepension

Det finns fondalternativ med låg risk – traditionell försäkring – och alternativ med högre risk – fondförsäkring. Ett fondsparande innebär alltid en viss risk, och därmed kan det vara klokt att sänka risknivån allt eftersom du närmar dig pensionen. En tumregel är lägre risk efter 56 års ålder.

Placering med högre risk (fondförsäkring) är bra vid ett långsiktigt sparande och som historiskt har gett en bra värdeökning. Du får räkna med att det kan svänga upp och ner längs vägen och att du behöver engagera dig i dina fonder, men det behöver inte betyda att det är svårt.

Om du flyttar pensions­premier som du har placerat tidigare tas det oftast ut en kostnad från ditt sparade kapital. Ta alltid reda på den faktiska kostnaden innan du flyttar pensionspremier och väg den kostnaden mot fondernas avgifter.

Återbetalningsskydd för premiebestämd tjänstepension

Du kan välja att skydda dina pensions­premier vid dödsfall. Det gör du genom att teckna ett återbetalnings­skydd. Vanligtvis krävs då en förenklad hälsodeklaration.

Ditt sparade kapital betalas i första hand ut till din make, maka, sambo eller registrerad partner, och därefter till arvsberättigade barn. Om du vill ändra fördelningen eller turordningen måste du skriva ett särskilt förmånstagar­förordnande.

Om du väljer att vara utan återbetalnings­skydd får du ta del av arvs­vinster. Det är pensions­premier efter avlidna pensions­sparare som saknat återbetalnings­skydd. Arvsvinster kan därmed ge en något högre pension.

Du kan inte välja till återbetalnings­skyddet efter att du börjar få din pension utbetald. Därför är det viktigt att du är medveten om hur din tjänstepension är placerad och vilket behov du har av återbetalnings­skydd.

Förmånsbestämd tjänstepension

Äldre pensionsavtal är ofta helt förmåns­bestämda, och beloppet fastställs i regel vid pensionerings­tillfället. Förmånen beräknas på ett fastställt löne­underlag och på anställningstid. Du är garanterad en viss procent av din pensions­grundande lön, men månads­beloppet kan reduceras om du inte har full tidsfaktor, vilket i regel motsvarar 30 år.

Du kan ha hela eller delar som är förmåns­bestämt. Det beror på din ålder, vilket avtals­område du omfattas av och under vilket årtionde du har arbetat.

Ytterligare tjänstepension för dig med lön över 47 625 kronor i månaden

Om du har en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar en månadslön på 47 625 kronor år 2024) kan du även tjäna in ytterligare tjänstepensions­förmån. Denna del kan vara såväl förmånsbestämd som premiebestämd. Den förstnämnda kan din arbetsgivare informera om eftersom den inte alltid går att se på Min pension. Är den premiebestämd förvaltas den precis som din övriga tjänstepension.

Läs mer om tjänstepension

Se även dina årliga värdebesked. Placering av pensionspremier för offentlig sektor hittar du på Pensionsvalets och Valcentralens webbplatser. För dig som arbetar eller har arbetat inom Svenska kyrkan finns Mina sidor på Kyrkans pension. För privatanställda finns information om pensionspremier hos Collectum. Observera att under 2024 kommer Collectum ersättas av Avtalat. Redan nu kan du som är anställd inom den privata sektorn få tillgång till kostnadsfria webbinarier och pensionsrådgivning hos Avtalat.

Pensionsvalet.se

Valcentralen.se

Kyrkans pension.se

Collectum.se

Privat pension

För de allra flesta visar framtida pensions­prognoser att den totala pensionen blir cirka 60–80 procent av slutlönen. Att spara privat kan bli ett värdefullt komplement den dagen du går i pension.

Ett långsiktigt sparande i exempelvis investerings­sparkonto eller i en kapital­försäkring kan vara ett värdefullt tillskott till din framtida ekonomi. Har du höga lån kan du också amortera extra.

Gör regelbundna pensions­prognoser och komplettera med ett privat sparande så tidigt som möjligt i livet.

Tips inför att ta ut din pension

 • Följ din pensions värdeökning och gör prognoser på Min pension.
 • Ta reda på vad din tjänstepension heter, även från tidigare arbetsgivare.
 • Behöver du ha efterlevandeskydd? Se efter vad du har och justera vid behov.
 • Arbeta helst heltid.
 • Arbeta så många år som möjligt.
 • Använd stegen i Visions pensionsguide när det är dags att gå i pension.

Pensionsguide

Min pension (minpension.se)

Hållbarhet och pensioner

Tillsammans förvaltar vi oerhört mycket kapital genom det vi tjänar in till premiepensionen och tjänstepensionen. Detta kapital förvaltas sedan i fonder och är därmed en investering i företag. Men har du koll på vad företagen har för profil? Har företagen ett synsätt som tar hänsyn till miljön och människor?

Vi kan alla påverka genom att ställa krav på företagens hållbarhet och välja att investera kapital i hållbara alternativ. Varje krona gör skillnad. Du väljer hur dina kronor ska växa och det är enkelt att välja bort företag som inte tar hänsyn till hållbarhet.

Vision arbetar för hållbarhet genom att vara en så kallad Fair Union. Där ingår även pension. Vision arbetar för att öka medvetenheten och kunskapen om hållbart pensions­sparande som i sin tur kan göra skillnad.

Fair Union

Sopsortera bland dina fonder

Vision rekommenderar att du sopsorterar bland dina fonder. För att veta om en fond är hållbar finns ett så kallat ESG-betyg. Betyget ger vägledning för att identifiera hållbara investeringar och är ett mått på hur väl ett bolag lever upp till kriterier kring miljöhänsyn, socialt ansvar och styrningsfrågor. 

Du har möjlighet att utesluta fonder kopplade till bland annat

 • klusterbomber
 • kemiska och biologiska vapen
 • kärnvapen
 • vapen eller krigsmateriel
 • alkohol
 • tobak.

På webbplatsen Hållbarhetsprofilen kan du se hållbarhetsinformation om en mängd olika fonder.

Hitta hållbara fonder (hallbarhetsprofilen.se)

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss