• På Silverkronans råder ingen brist på skyddsutrustning, berättar Ann-Christine Östlund. Botkyrka kommun gjorde tidigt stora beställningar av material som nu fördelas ut till de olika boendena.

Arbetsmiljö

Ann-Christine befarar personalglapp

28 april 2020

Allt tyder på att sjukfrånvaron och omsorgsbehoven kommer att öka. Rekrytering av frivilliga är i full gång i Botkyrka kommun, men innan de är på plats befarar enhetschef Ann-Christine Östlund ett personalglapp.

Fullt upp och lite till. Så svarar Ann-Christine Östlund på frågan hur det är att vara chef på Silverkronans vård- och omsorgsboende i dessa coronatider.

Det strategiska utvecklingsarbetet är pausat. Nu ägnar hon arbetsdagarna åt att hantera olika direktiv från förvaltningen och att stötta och lyssna på medarbetarna.

– Just nu är säkert 85 procent av min arbetstid samtal med personalen. Av naturliga skäl är oron stor, så det är den viktigaste delen i mitt jobb, säger Ann-Christine Östlund.

LÄS MER: Så påverkas chefer av coronaviruset

Samtidigt jobbar hon hårt med att följa upp och utbilda personalen i basala hygienrutiner. Alla anställda, även chefer och vaktmästare, ska vara uppsjunga och veta hur man hanterar skyddsutrustningen.

– Bara för att man har ett visir betyder inte att man vet hur det ska användas.

Hon är även orolig för personalglapp.

– Botkyrka kommun rekryterar frivilliga till vård och omsorgen, men innan de hinner introduceras är jag rädd att det blir ett glapp.

Väntar på anstormning

Covid 19 finns på äldreboenden i Botkyrka kommun. Av sekretesskäl vill Ann-Christine Östlund inte säga hur läget är just på Silverkronan.

Hon är dock inställd på att den stora anstormningen fortfarande är framför dem. Att sjukfrånvaron kommer att öka bland personalen, samtidigt som omsorgsbehoven ökar.

– Det är den springande punkten, säger Ann-Christine Östlund.

Som sjukvårdsutbildad är hon beredd att själv rycka ut på golvet och delta i omvårdnadsarbetet om läget förvärras.

– Jag kan inte sitta med min titel och säga att det här inte gäller mig. Självklart måste jag hjälpa till så gott jag kan.