• Anna-Karin Kullberg, Jonny Lettisen, Lena Eklund och Jeanette Rawling har alla påverkats av spridningen av coronaviruset.

Coronaviruset

Så påverkas chefer av coronaviruset

19 mars 2020

Coronaviruset spridning påverkar arbetslivet för de allra flesta. Vi har pratat med några chefer om hur situationen ser ut för just dem.

Anna-Karin Kullberg, enhetschef inom socialpsykiatrin i Farsta, Stockholm stad:

Alt-textAnna-Karin Kullberg.Hur påverkar nya coronaviruset ditt jobb?

– På alla sätt. Framför allt handlar det om att boka in personal, eftersom många är hemma på grund av även måttliga symptom på förkylning, enligt riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.

Hur får du tag på personal i dessa tider?

– Jag samarbetar med en chefskollega på en annan enhet, plus att vi har timanställda. All personal är väldigt flexibel, de fixar och trixar och sliter extra mycket nu. Även jag själv hoppar in och jobbar direkt ute på boendena hemma hos brukare.

Hur hanterar ni smittorisken?

– Vi spritar handtag, telefonknappar med mera två gånger om dagen. Och vi har genomgångar med brukarna om vikten av och hur man tvättar sina händer.

Har ni infört besöksförbud?

– Vi har inte uttryckt oss så, men vi har ringt till anhöriga och bett dem vara försiktiga med besök, vilket de haft förståelse för. Vi har dessutom ställt in en hel del saker, som handläggarstöd och stöd till en brukarenkät som skulle ha skett nu. Vi har också parkerat ett besök på museum, som vi hoppas kunna göra i maj i stället.

All personal är väldigt flexibel, de fixar och trixar och sliter extra mycket.

Vilken är din viktigaste uppgift just nu?

– Att visa på lugn, att visa att vi har strategier för både för personal och brukare och att vi följer instruktioner från myndigheterna. Det är viktigt att inte fara iväg i spekulationer, utan att hålla sig till fakta.

Jonny Lettisen, administrativ chef på utbildningsförvaltningen och Campus Konradsberg, Stockholms stad:

Alt-textJonny Lettisen.Hur påverkar nya coronaviruset ditt jobb?

– Många av mina medarbetare har inte svenska som ursprungsspråk, så direktiven från myndigheter är för dem inte alltid så lätta att tyda. Det innebär att jag informerar dem dagligen om vad som gäller. Campus Konradsberg är Sveriges största skolkök, så hygien och att stanna hemma vid sjukdomssymptom är i och för sig inget nytt för oss. Men nu har vi också säkerställt att vi har engångsartiklar och mat i lager ifall leveranserna skulle bli störda. Vi har 25 000 extra portioner i vårt förråd, mot normala 5 000 till 7 000 portioner. Det kommer att räcka i cirka två veckor, eftersom gymnasierna nu har stängt. Dock kommer vi inte att porta gymnasieelever som vill komma hit och äta.

Vad gör ni för att minska risken för spridning?

– Vi desinficerar handtag och spakar på dörrar och spisar ännu mer än vi brukar. Entreprenörer och andra externa aktörer har begränsad tillgång till våra lokaler.

Det får inte bli några felaktiga rykten eller visklekar.

Hur hanterar du oroliga medarbetare?

– Jag ser till att informera alla på enkel svenska och ser till att alla förstår. Det får inte bli några felaktiga rykten eller visklekar. Jag pratar med medarbetarna dagligen under avslappnade former, ingen får tro att de ska dö. Det är viktigt att kunna få skratta också.

Vilken är din viktigaste uppgift just nu?

– Att se till att min ledningsgrupp och mina underställda chefer har samma information som jag. Att jag är tydlig och rak och att vara tillgänglig för frågor.

Lena Eklund, biträdande verksamhetschef, onkologikliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås:

Alt-textLena Eklund.Hur påverkar nya coronaviruset ditt jobb?

– Jättemycket, och allt handlar om bemanning. Ungefär 20 procent av personalstyrkan på kliniken är sjukskrivna. Men ingen, vare sig medarbetare eller patienter har bekräftats fått viruset, utan de flesta är hemma för att de känner sig lite sjuka. Normalt sett har vi ett högt sjuknärvarotal när det gäller exempelvis lätt snuva. 

Så hur löser du bemanningen?

– Vi är livrädda för att förskolorna ska stänga, för då blir det kris här när fler måste vara hemma med sina barn. Men vi har gjort handlingsplaner på olika nivåer. De handlar bland annat om hur vi kan frigöra resurser genom att sluta med vissa arbetsuppgifter. Och vi tar till exempel inte emot återbesök om det inte är akut.

Kan det bli aktuellt att din personal kommer att jobba direkt med coronasmittade?

– Regionen har gått ut med direktiv om att kliniker som kan frigöra personal till de som jobbar med coronaviruset ska göra det. Vi kanske kan vi frigöra någon enstaka läkare till det framöver, men cancer är alltid en prioriterad sjukdom. Och än så länge är Västmanland ganska förskonat från corona av någon anledning.

Som chef är jag som kaptenen på skeppet: jag måste lämna sist.

Har du möjlighet att jobba hemma?

– Ja, men som chef är jag som kaptenen på skeppet: jag måste lämna sist. Annars sänder det konstiga signaler med tanke på att många av mina medarbetare inte kan jobba hemma.

Hur är stämningen på jobbet?

– Bra, det är fortfarande glatt och ingen panik. Arbetssituationen är inte förtvivlad än. Och vi försöker prata om annat också, folk är lite trötta att prata om viruset.

Vad är viktigast i ditt jobb just nu?

– Att sprida ett lugn och vara närvarande. Att kolla dagsläget med alla enheter och höra av mig till dem jag inte hinner gå till.

Jeanette Rawling, enhetschef Granlidens äldreboende, Göteborg:

Alt-textJeanette Rawling.Hur har nya Coronaviruset påverkat ditt jobb?

– Vi har gjort beredskapsplaner för vad vi ska göra om vi får stora bortfall bland personalen. De handlar bland annat om hur vi kan använda personal mellan olika boenden, hur vi gör om vaktmästare och administrativ personal inte är på plats och hur vi chefer kan jobba för varandra om vi tvingas stanna hemma. Vi har också gjort inventeringar av vårt material, som handsprit och förkläden, som vår områdeschef har sammanställt så att vi ser vad vi har tillsammans.

Hur gör ni för att förhindra smittorisken?

– Vi har basala hygienrutiner, vi desinficerar alla offentliga ytor och handtag flera gånger om dagen. Vi har stoppat alla externa kunder, som frisör och fotvårdare. Och leveranser ställs utanför huset.

Vad får du för stöd från din arbetsgivare?

– Jag har fått tydlig och snabb information både från HR och min närmaste chef kring vad som gäller. Jag vet också att jag alltid kan kontakta min chef om jag behöver.

Att behålla lugnet är min främsta roll som chef.

Vad får du för reaktioner från medarbetare, boende och anhöriga?

– Det är många frågor från medarbetarna som är kopplade till om när de ska stanna hemma. I övrigt är det stor acceptans och förståelse från alla parter. Det känns som att våra hyresgäster vet att vi är rädda om dem. Men även om acceptansen är stor nu, så vet vi ju inte hur länge det här ska pågå och vad som händer senare.

Vad är din viktigaste uppgift just nu?

– Det är mycket spekulationer och rykten. Så det gäller för mig att ha så konkret information som möjligt till anhöriga, medarbetare och hyresgäster. Att behålla lugnet är min främsta roll som chef. Om jag får panik så sprider det sig.