• Medarbetaren har själv ingen rätt att fatta ett eget beslut om att stanna hemma för att undvika att smittas av coronaviruset.

Coronaviruset

Hur agera om medarbetare tillhör riskgrupp?

22 april 2020

En av mina medarbetare tillhör riskgruppen och riskerar att bli allvarligt sjuk om hen drabbas av coronaviruset. Har personen rätt att stanna hemma för att undvika smittan?

Personen har ingen rätt att självständigt fatta beslut om att stanna hemma. Medarbetaren kan vända sig till sjukvården för dialog kring vad som gäller för hen.

Men du bör, utifrån ditt ordinarie arbetsmiljöansvar, se över medarbetarens arbetssituation och jobba förbyggande så gott det går.

Försök att komma överens med din medarbetare om lösningar som funkar både för hen och för verksamheten. Det kan även finnas en omplaceringsskyldighet ur ett arbetsmiljöperspektiv, så prata med skyddsombudet. Om personen väljer att inte arbeta trots att du kräver närvaro gör hen sig skyldig till arbetsvägran.

Läs mer: Frågor och svar för chefer om coronaviruset

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.