• Tanya Boberg är verksamhetsutvecklare för hälso- och sjukvården i Askim-Frölunda-Högsbos stadsdelsförvaltning i Göteborg.

Utveckling

De är mästare på smittskyddsarbete

17 april 2020

Hygien och smittskydd är det inga frågetecken kring på stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg. Hygienombud och konkreta rutiner gör att de nu vinner pris för sitt arbete.

Hygien och smittskydd dryftas flitigt i coronatider. Inom äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och funktionshinder i Askim-Frölunda-Högsbo är det ingen ny diskussion.

Arbetet med att ta fram rutiner och skapa en samsyn bland chefer och medarbetare påbörjades redan 2006. Målet är att förhindra smittspridning och förebygga vårdrelaterade infektioner.

– Vi har arbetat hårt med de här frågorna och gjort det under lång tid. Det är lätt att skriva rutiner, men vi har försökt jobba med hur vi når ända fram till brukare och patienter och för att skapa en förståelse i hela organisationen, säger Tanya Boberg, verksamhetsutvecklare för hälso- och sjukvården.

Prisas för sitt arbete

Svensk Förening för Vårdhygien delar varje år ut pris för att öka medvetenheten om goda hygienrutiner inom vård- och omsorg, tandvård och djursjukvård. Att våren 2020 belönas för sitt smittskyddsarbete känns speciellt, förklarar Tanya Boberg:

–Det är klart att det är roligt att vi uppmärksammas i dessa tider. Nu sätts vi på prov och det är skönt att veta att vi har en god grund att stå på.

Hur lyder rådet till andra verksamheter som inte har kommit lika långt i sitt smittskyddsarbete?

– Det gäller att vara ihärdig och inte ge upp, att jobba med det basala och med handfast handledning. Att vi är tre verksamhetsutvecklare som jobbar ihop över gränserna mellan särskilt boende, hemtjänst och sjukvård har gjort att vi har fått ett helhetstänk, säger Tanya Boberg.

Prisbelönat hygienarbete i korthet

  • Nyanställda får ett introduktionsdokument om hygien och går med sin chef igenom vad som gäller kring grundläggande rutiner.
  • Alla semestervikarier får en genomgång av hygienrutinerna.
  • Hygienombud med fördjupat uppdrag inom särskilt- och ordinärt boende, samt funktionshinderområdet.
  • Löpande utbildning för hygienombuden.