• Corona har lett till att vi kommit över en digital tröskel, säger Anna-Lena Andersson, socialchef i Kalix.

Coronaviruset

Corona snabbar på digitaliseringen

27 april 2020

Kalix arbete med välfärdsteknik har fått en extra skjuts av coronapandemin. Helt plötsligt ser alla nyttan med digitala möten – både mellan anställda och med brukarna.

Kalix inledde arbetet med välfärdsteknik 2018. Kommunen har ett visningsrum i samarbetet med Region Norrbotten, där allt från vändsystem i sängar till matningsrobotar ställs ut, och man har utbildat teknikcoacher på alla enheter inom socialförvaltningen. Arbetet följs av forskare vid Luleå tekniska universitet.

– Nu har vi gått över i implementeringsfasen. I och med coronakrisen har vi fått snabba på vissa delar, säger Anna-Lena Andersson, chef för socialförvaltningen.

Tjatat länge

Det är framför allt de digitala mötena som har ökat raskt i omfattning. Alla chefsmöten och samverkansmöten med facken hålls nu digitalt och på distans.

– Jag har tjatat om detta länge men alla har inte sett nyttan förrän nu. Vi sparar tid när vi inte behöver transportera oss och det är mycket mer hållbart för miljön. Jag tror att detta kan leda till att vi träffas oftare i framtiden. Vi kommer nog välja att se varandra i stället för att bara ringa.

Surfplattor till äldreomsorgen

Förvaltningen har också köpt surfplattor till äldreomsorgen så att brukarna på alla boenden kan umgås med nära och kära under krisen.

– Vi hade säkert köpt in dem även utan corona men det hade tagit lite längre tid, säger Anna-Lena Andersson.

Redan innan coronaviruset började spridas hade den kommunala hälso- och sjukvården i Kalix planer på att börja använda en app för digitala konsultationer med brukare på vård- och omsorgsboenden. Inom individ- och familjeomsorgen diskuterar man nu en annan app som gör det möjligt att ge stöd på distans till utsatta barn och unga.

Allt svårare rekrytera

Bakgrunden till satsningen på välfärdsteknik är vetskapen om att det blir allt svårare att hitta personal till omsorgs- och sjukvårdsverksamheterna.

– Vi måste ställa om vårt arbetssätt och automatisera administration och annat så mycket vi bara kan. Medarbetarna ute i verksamheterna ska kunna ägna sig åt det vårdnära arbetet med brukarna, säger Anna-Lena Andersson.