• Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Coronaviruset

Håller ihop arbetet under corona

21 april 2020

Hur är det att leda en myndighet vars uppdrag är att hålla ihop alla aktörers arbete under coronakrisen? Dan Eliasson, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, berättar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har något av en doldis-roll i arbetet med smittspridningen av corona. Grunduppdraget innebär att gå bakom andra aktörer, som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, för att se till att alla jobbar tillsammans och arbetet flyter på.

– Många undrar vad vi egentligen gör, varför vi inte löser krisen. Men vårt uppdrag är att stötta andra genom att se helheten. Exempelvis har vi koll på prioriteringar gällande skyddsutrustning. Den ska inte bara gå till sjukvården utan även till polis, kriminalvård, räddningstjänst och så vidare, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Vad har varit tuffast i arbetet med coronakrisen?

– De intensiva dagarna som följde efter att de första dödsfallen började komma i Sverige. Då förstod vi på allvar att smittan skulle drabba oss. Myndigheter, regioner och kommuner satte igång ett arbete för att hitta sin roll i systemet. Det tog ett tag innan vi fick en struktur.

Erfarenhet av kriser

Dan Eliasson har varit chef på MSB i drygt två år. Dessförinnan var han rikspolischef och generaldirektör på Migrationsverket och Försäkringskassan. Han har erfarenhet av att hantera flera samhällskriser.

Han hade exempelvis en central roll i arbetet med skogsbränderna i Dalarnas, Gävleborgs och Härjedalens län år 2018, var rikspolischef under terrorattentatet på Drottninggatan och statssekreterare när utrikesminister Anna Lind mördades.

– Det är vanligt vid kriser att chefer blir för operativa och lösningsorienterade. Oftast har man blivit hög chef för att man är handlingskraftig, men i kriser skapar det förvirring om man är inne i den operativa verksamheten. Istället bör du skapa förutsättningar för handläggarna att sköta sitt jobb. Håll blicken mot horisonten och gör inte andras jobb.

Vad drar du för lärdomar från den här perioden?

– Efter en kris är det två frågeställningar som man måste utvärdera. Den första är ”växlade vi upp tillräckligt snabbt i Sverige?” och den andra ”begärde de centrala aktörerna stöd och hjälp för att hantera problemet långsiktigt?”. Jag tror att vi som land hade kunnat vara snabbare på att växla upp. Nu är det hårt arbete, uthållighet och kapacitet som är utmaningen framöver, säger Dan Eliasson.