Coronaviruset

Hundratals chefer inom äldreomsorg: Vi behöver mer stöd

13 maj 2020

Chefer inom kommunalt driven äldreomsorg upplever hård press i coronakrisen, samtidigt som de saknar förutsättningar för att ta sitt ansvar för arbetsmiljöarbetet. En stor majoritet upplever oro för att smittan ska spridas på arbetsplatsen. Det visar en undersökning som Vision har gjort.

– Resultatet av den här enkäten bekräftar det vi redan vet, nämligen att situationen för de verksamhetsnära cheferna inom äldreomsorgen är väldigt pressad. Chefernas förutsättningar att leda arbetet blir väldigt tydlig i en sådan här kris, säger Jonas Karlsson, Visions strateg för chefs- och ledarskapsfrågor.

Smittspridningen av corona i äldreomsorgen sätter press på verksamheterna och diskuteras dagligen just nu. Anhöriga oroar sig för sina familjemedlemmar, samtidigt som personal både oroar sig för de äldre och sin egen hälsa.

Enhetschefer på äldreomsorgen jobbar nära verksamheten och har oftast ett stort ansvar för både personal och ekonomi. De drygt 5 000 enhetschefer som 2018 arbetade inom äldreomsorg ansvarade för mer än 120 miljarder kronor och arbetsledde sammanlagt 250 000 människor.

Oroliga för sin personal

I en enkät där 570 äldreomsorgschefer deltagit uttrycker fyra av fem chefer att de har känt oro för att personal ska smittas. Samtidigt uppger bara hälften av de tillfrågade cheferna att de bedömer att det finns tillräckligt med skyddsutrustning.

Alt-textJonas Karlsson. Foto: Stina Loman.– Det vi kan se i enkäten är att cheferna delar den här oron i stor utsträckning. De vill minska smittspridningen och ge sina medarbetare en säker arbetsmiljö, men de har svårt att göra rätt bedömningar i chefernas pressade situation, säger Jonas Karlsson.

Enligt lag är det arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön, den delegerar sedan uppgifter i arbetsmiljöarbetet till de verksamhetsnära cheferna. Enligt Visions enkät har nästan en fjärdedel av cheferna övervägt att ge tillbaka det delegerade ansvaret de har fått från arbetsgivaren.

"Lojal mot sin arbetsgivare"

En chef uppger i enkäten:

”Orolig över att skyddsutrustningen ska ta slut och vad säger jag då till min personal. Vet att jag kan säga från mig arbetsmiljö ansvaret. Men man är lojal mot sin arbetsgivare.”

– Enkätens resultat visar att cheferna i stor utsträckning inser att de inte har förutsättningar för att ta sitt ansvar. För att en chef ska kunna göra det krävs tre saker: Tillräckliga resurser, befogenheter och kunskap. I det här fallet är det resurserna och befogenheterna som är problematiken, även om givetvis också det rådande kunskapsläget gör det svårt, säger Jonas Karlsson.

LÄS MER: Så påverkas chefer av coronaviruset

Enhetscheferna som vanligtvis har många ansvarsområden inom äldreomsorgen har fått ännu tyngre ansvar under coronakrisen.  

– Det vi kan se är att allt hamnar på cheferna, många måste fixa mycket själva. I det här läget måste de hantera oron och frågorna från personal och anhöriga, bemanna arbetsplatsen och utbilda nya medarbetare och följa direktiven om minskad smittspridning. Flera beskriver att de själva måste visa och instruera hur det går till.

Enkätens resultat visar att cheferna behöver mer stöd än någonsin.

– Den stora insikten är att arbetsgivare ska ge mer stöd till chefer. I det här ovissa läget är det den högre ledningen som måste ta ansvaret och bygga ut stödfunktioner som ger cheferna rätt förutsättningar för att göra sitt jobb. Om man som chef istället får stöd från kringresurser ökar chansen att man klarar av arbetsmiljöansvaret, säger Jonas Karlsson.


Relaterade artiklar