• "Det är långa dagar och jag kastas mellan högt och lågt", säger Magdalena Jonsson om arbetssituationen som påverkats mycket av coronaviruset.

Coronaviruset

”Coronaepidemin ockuperar hela min kalender”

6 april 2020

Avdelningschef Magdalena Jonsson i Piteå kastas just nu mellan högt och lågt i sitt arbete. Coronakrisen gör att rutiner omprövas, arbetsmiljöfrågor ställs på sin spets och ständigt ny information ska kommuniceras.

Magdalena Jonssons arbete som avdelningschef för elva särskilda boenden för äldre i Piteå, kretsar nu enbart kring coronaepidemin. Hon har att hantera en pågående smittspridning. En avdelning har isolerats och nu mobiliseras alla krafter för att värja sig för den smittspridning som sker i samhället.

– Jag är glad att jag är 53 år och har 20 års erfarenhet av att vara chef. Coronaepidemin ockuperar hela min kalender. Det är långa dagar och jag kastas mellan högt och lågt, säger Magdalena Jonsson.

Brist på skyddsutrustning

Prio ett just nu är att få fram skyddsutrustning. Framför allt munskydd är en bristvara.

– Vi har för tillfället den skyddsutrustning vi behöver men vi har inga lager och har därför stort behov av att det fylls på. Vi följer smittskyddsläkarens instruktioner att vid corona-liknande förkylningssymptom så är det skyddsutrustning på.

Magdalena Jonsson har satt ihop en krisledningsstab som nu gått in i stabsläge. Den består av henne själv och några av hennes medarbetare som är verksamhetschefer.

– Jag satte in den för två veckor sedan och det är jag väldigt glad över. Jag känner att vi har god beredskap. Vi samordnar och koordinerar våra insatser och nu jobbar vi på alla nivåer för att få fram skyddsutrustning.

Surfplattor för de boende

När regeringen höll presskonferens och aviserade totalt besöksförbud på alla äldreboenden från och med i onsdags, hade de i krisledningsgruppen diskuterat samma beslut.

– Vi hade infört kraftigt begränsade besöksrutiner, som att besökare bara fick vara i de boendes rum till exempel. Men det här med att fatta beslut om totalt besöksförbud är en svår fråga. Boendena är ju människors hem.

När besöksförbudet blev ett påbud, satsade de på att få fram datorer och surfplattor till de boende.

– Kommunens IT-avdelning trollade snabbt fram allt de hade. Stödfunktionerna som IT, HR och Kommunikation blir otroligt viktiga i ett sådant här läge.

– När jag som chef blir mer operativ behöver jag stöd. Jag har rekryterat upp med två nya chefer som kommer på måndag. Tack vare hjälp från HR, kan jag hålla snabbt tempo.

Kommunikation och närvaro är a och o enligt Magdalena Jonsson.

– Det är mitt ansvar att det finns beredskap för mentalt stöd för mina chefer. De måste vara beredda på att fatta etiskt svåra beslut. Det finns många frågor och funderingar.

– Kommunikationen är en utmaning. Hade jag insett när det här började hur mycket information som skulle komma, hade jag varit lite försiktigare med kommunikationen från början. Det kan lätt bli oerhört rörigt.

Avbokar allt som går

Allt som kan avbokas är avbokat. Inga stora APT genomförs. I stället har man infört korta, dagliga möten.

– Vi kallar dom pulsmöten där vi finns på plats för att svara på frågor. Chefer på alla nivåer måste finnas närvarande i verksamheten. Från högsta ledning till första linjens chefer. Det gäller att se människor. Se om någon är trött eller sjuk.

– Jag måste ligga två veckor före i tanken. Jag försöker planera och agera efter det värsta tänkbara scenariot men hoppas på det bästa.

Magdalena Jonsson är inte rädd att bli sjuk men är noga med att följa rekommendationerna.

– Jag har satt min egen mamma i isolering i sitt hem. Jag är försiktig men inte rädd.