• I ungefär en tredjedel av kommunerna steg lönenivån med mer än 4 procent 2023.

Lön och villkor

Få höjde lönenivån mer än fyra procent

9 januari 2024

I drygt en tredjedel av kommunerna ökade lönenivån för driftteknikerna med mer än 4 procent förra året. För gatuingenjörerna var andelen drygt en fjärdedel.

Tidningen Vision har kartlagt det senaste årets förändringar av lönenivån för ingenjörer, tekniker och miljö- och hälsoskyddsinspektör i landets kommuner.

→Nu börjar kampen om din löneökning 2024

I bara ungefär en tredjedel av kommunerna, olika stor andel beroende på yrkestitel, steg lönenivån med mer än 4 procent förra året.

Mer på flera håll

Vi har tittat på medianen (det mittersta värdet) för respektive yrke i riket. Bäst, eller minst dåligt, gick det för driftteknikerna där lönenivån steg med 4 procent i mediankommunen.

Sämst gick det för ingenjörerna inom drift-VA. Deras lönenivå var 2,7 procent högre i mediankommunen den 30 november 2023 jämfört med året innan.

I flera kommuner har lönenivån ökat mycket mer än 4 procent medan de till och med har sjunkit på andra håll. Förändringar åt ena eller andra hållet kan bero på att personer som slutat under året ersatts av folk som fått mer eller mindre betalt beroende på erfarenhet och marknadsläget på orten. Denna så kallade löneglidning sker vid sidan av de lokala lönerevisionerna.

Mer i storstadskommun

Precis som tidigare år skiljer sig löneläget på teknik- och miljöområdet mycket i landet. En IT-tekniker i Järfälla har till exempel en månadslön på nästan 45 000 kronor, vilket är 10 000 mer än kollegan i Hagfors har. Och fastighetsingenjören i Nacka tjänar ungefär 15 000 mer än sin motsvarighet på Orust (55417 mot  40450 kronor).


Relaterade artiklar