• Mariela Ferré Hofman vill att titeln medicinsk sekreterare/vårdadministratör skyddas.

Fackligt

Det här gör Vision för att medicinsk sekreterare ska bli en skyddad titel

28 september 2023

Enbart de som gått en godkänd eftergymnasial utbildning till medicinsk sekreterare/vårdadministratör bör får använda yrkestiteln. Det anser Mariela Ferré Hofman, ledamot i Visions förbundsstyrelse. Nu lobbar förbundet för att det ska bli verklighet.

Varför måste titeln medicinsk sekreterare skyddas?
– För att öka patientsäkerheten och säkerställa att obehöriga inte hanterar känslig information behöver titeln medicinsk sekreterare/vårdadministratör skyddas. Det innebär att enbart den som gått en eftergymnasial utbildning som godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan till medicinsk sekreterare/vårdadministratör får kalla sig det. Det skulle också ge yrket högre status och bidra till att det blir tydligare vad vi får, kan och ska göra.

Varför driver Vision den här frågan just nu?
– Bakgrunden är att undersköterska nyligen blivit en skyddad yrkestitel. Men det är också extra aktuellt eftersom bristen på oss medicinska sekreterare gör att många arbetsgivare känner sig tvingade att anställa personer utan utbildning.

Medicinska sekretere får OB-tillägg efter många års kamp

Vad gör ni för att det ska bli verklighet?
– Vi driver på både lokalt och nationellt för att väcka uppmärksamhet och debatt i frågan. Nyligen var vi hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) för att lyfta ämnet.

Vad sa ministern?
– Hon gav ett mycket intresserat intryck och jag tolkade det som att hon förstod behovet av en skyddad yrkestitel. Hon berättade att en behörighetsutredning, vars syfte är att ta reda på vilka titlar som behöver skyddas, ska genomföras på uppdrag av regeringen.

Hur lång tid kommer det att ta?
– Jag är optimist och tror på att det kommer komma ett beslut om skyddad titel för oss under den här regeringens mandatperiod. Jag kommer att jobba hårt för att det ska bli verklighet!Editionsbanner_medsek.jpg


Relaterade artiklar