• Anton Ehrlin vill att fler ska prata om säkerheten på avfallsanläggningar

Arbetsmiljö

”Ingen ska dö på anläggningar för avfall"

16 januari 2023

Avfallsanläggningar är farliga arbetsplatser, men det är något som alldeles för få talar om. Det är dags att ändra på det, menar Anton Ehrlin, gruppledare på återvinningscentralen Renova i Göteborg.

Siffror från Arbetsmiljöverket visar att det är sju gånger vanligare att anställda på avfallsanläggningar hamnar i en arbetsolycka som leder till frånvaro än anställda inom andra yrken.

I slutet av december 2022 hade 57 fall inrapporterats för året. Trots eftersläpning i anmälningssiffror är dessa klart fler än 2021.

– Vi hanterar farligt avfall och tunga fordon och det finns serviceutmaningar med irriterade besökare. Alla dessa faktorer gör att det kan uppstå olyckor och därför är det viktigt med ett aktivt samarbete mellan arbetsgivare och skyddsombud, säger Anton Ehrlin, som också sitter i Visions förbundsstyrelse.

Bär överfallslarm

På hans arbetsplats bär alla medarbetare numera överfallslarm. De har fått utbildning i kundbemötande och hur de ska hantera hotfulla situationer. Det är något som fler arbetsgivare bör ta efter, tycker Anton Erhlin som vill se nätverk för att säkra medarbetares välmående.

– Jag vill synliggöra återvinningsbranschen för vi bedriver ett samhällsviktigt och utmanande arbete. Skälet till att jag började engagera mig fackligt var för att ingen ska behöva dö eller skada sig på jobbet.

Läs mer: Nacka Vatten och Avfall attraktivast i branschen


Relaterade artiklar