• Arbetsvillkoren för de anställda på Nacka ­Vatten och Avfall har blivit bättre sedan verksamheten bolagiserades för fyra år sedan, tycker Bertil Lassus.

Fackligt

Attraktivaste arbetsgivaren finns i Nacka

2 november 2020

Nacka Vatten och Avfall har utsetts till den bästa arbetsgivaren i branschen. Driftteknikern och Visionombudet Bertil Lassus tycker att det är välförtjänt.

– Absolut. Det är inget snack om att vd och styrelsen har visioner och att ledningen backar de anställda på ett bra sätt, säger han.

Nyckeltalsinstitutet presenterar varje år de arbetsgivare som har bäst arbetsvillkor i landet sett till attraktivitet, jämställdhet och hälsa. Det så kallade Attraktiv arbetsgivar­indexet är en kartläggning av organisationers arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Utifrån detta index är Nacka Vatten och Avfall den mest attraktiva arbetsgivaren i vatten- och avloppsbranschen 2019. Bolaget anses bland annat satsa på kompetensutveckling och ta tillvara på kompetensen hos både kvinnor och män.

2016 beslutade politikerna att Nacka kommuns VA- och avfallsverksamhet skulle drivas i bolagsform. Ett nytt bolag bildades och enligt Bertil Lassus blev det startskottet för ett systematiskt förbättringsarbete.

Numera satsas mer på kompetensutveckling, men det är framför allt stödet från ledningen som Bertil Lassus lyfter fram. För teknikerna ute på fälten är det viktigt att känna att det finns en samsyn inom bolaget hur man ska agera gentemot fastighetsägarna.

– Numera finns en röd tråd i verksamheten som jag uppskattar. På kommuntiden var det väldigt svajigt och man visste aldrig vilket ben man skulle stå på när man jobbade mot kunderna, säger han.


Relaterade artiklar