• ­Josefin Wedin ser till att fixa julstämningen på Stora torget i Karlstad.

Utveckling

Vad är en perfekt julgran?

5 december 2022

En julgran ska vara jämn på alla sidor, ha en rak stam och se pigg och frisk ut. Det menar Josefin Wedin, julgransansvarig i Karlstads kommun.

Hallå där  Josefin Wedin, samordnare och julgransansvarig på avdelningen för offentlig utemiljö i Karlstads kommun. Vad är en perfekt julgran enligt dig?

– Det är en gran som har många grenar som sitter tätt. Den ska vara jämn och fin på alla sidor och ha en rak stam. Men det viktigaste är att den ska se pigg och frisk ut. Jag är samordnare för granjägarna i Karlstads kommun och vi ser varje år till att hitta ståtliga granar som sätts upp på torg och i parker till jul, säger Josefin Wedin.

Många kommuner rustar för att spara el i vinter, hur tänker ni kring julgransbelysningen?  

– Den får lysa från advent till tjugondedag jul, likt tidigare år. Jämfört med annat så förbrukar julbelysningen relativt lite el, men självklart ska vi ändå vara sparsamma. När det gäller övrig vinterbelysning i centrum så har vi kortat ner perioden som den lyser från fyra till två månader.  

Läs mer: Helsingborg släcker ner

Hur har det gått för granjägarna i år?  

– Bra! Vi har hittat alla sju olika granar som behövs. De är cirka sex till femton meter höga.  

Var hittar ni granarna? 

– Förutom att ta granar från kommunens egen mark så ber vi Karlstadsborna om hjälp. Många har granar ståendes hemma på tomten som de inte vill ha kvar och tipsar oss. Vi tar ner granarna kostnadsfritt, vårt enda krav är att den ska vara fin och stå så pass lättillgängligt att vi kan köra nära med kranbilen och enkelt ta ner den.

Får ni in många tips?  

– Ja, oftast. Men vi märker att det blir allt svårare för varje år att hitta bra granar. Barkborren förstör många träd och flera tipsar om granar som vuxit för tätt ihop med andra träd. Då är de inte fina och jämna på alla sidor. Det är svårast att hitta en lämplig gran till Stora torget, men vi har lyckats hitta en fin även i år.  

Får ni någon kritik för att ni tar ner friska träd? 

– Ja, vi kan få synpunkter på att vi tar ner träd. Men samtidigt har vi medborgare som vill bli av med sina granar och på vissa av våra egna marker behöver vi gallra. Till störst del får vi väldigt mycket positiva kommentarer om att julgranarna piggar upp i mörkret. 

Varför har vi traditionen med julgranar i Sverige?

  • Att ha gran inomhus är en tradition från Tyskland.
  • Den första kända svenska och klädda granen är från 1741. Till en början var det finare hushåll som hade en gran och sedan spred det sig ut i bygderna. Först i slutet av 1800-talet blev det en allmän syn.  
  • Men långt innan dess hade man höga kvistade granar utomhus på var sida om ytterdörren, eller framför gården. Det ansågs vara en symbol för julfrid och sågs som ett skydd mot farliga makter.  

Källa. Nordiska museet  

Läs mer: Sämsta och bästa julklapparna från jobbet


Relaterade artiklar