• Skyddsombudet Carina Michaelsson har upprepade gånger uppmärksammat arbetsgivaren på den dåliga arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Skyddsombudet: Arbetsmiljön för de medicinska sekreterarna är extremt dålig

21 november 2022

Arbetsmiljön för de medicinska sekreterarna på Bup i Falun är under all kritik. Till exempel har de varit tvungna att utföra arbetsuppgifter som sjuksköterskorna egentligen ska göra. Det hävdar skyddsombudet Carina Michaelsson. ”Situationen är helt absurd och uppgiven”, säger hon.

Arbetsmiljön på Barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, i Falun är i fritt fall. Under lång tid har verksamheten varit kraftigt underbemannad på grund av svårigheter att rekrytera och långtidssjukskrivningar.

Det har också varit otaliga chefsbyten och sedan i somras finns ingen fast chef på plats, berättar medicinska sekreteraren och skyddsombudet Carina Michaelsson.

– Vi har en verksamhet som slutat fungera. Situationen är helt absurd och uppgiven.

Två 66a-anmälningar gjorda

På senare tid har hon skickat två 66a-anmälningar (en skriftlig anmälan om ett arbetsmiljöproblem) till arbetsgivaren, men de flesta av de frågor hon lyft har inte åtgärdats.

En av de saker hon anmält är att de medicinska sekreterarna får utföra arbetsuppgifter de inte har utbildning för. Till exempel har de fått i uppdrag boka om besök hos en av de långtidssjukskrivna sjuksköterskorna, vilket de inte har kompetens för.

– Det är inte patientsäkert, säger Carina Michaelsson.

Ny chef på ingång

Mikael Skansgård, verksamhetschef med ansvar för Bup, svarar i ett mejl att han håller med om att den psykiska arbetsmiljön är påfrestande.

Han skriver också att de håller på att rekrytera, och framhåller att en ny chef ska komma i februari och att en hyrsjuksköterska tagits in. Han medger också att en del av de saker som lyfts i 66a-anmälningarna inte åtgärdats.

Han avslutar med att skriva ”det behövs en tydligare struktur och styrning på mottagningen så att medarbetarna får stöd i bokning av patienter”.

Läs mer: För dyrt vara sjuk för medicinsk sekreterare

Editionsbanner_medsek.jpg


Relaterade artiklar