• En tredjedel av de medicinska sekreterare som jobbat fast de var sjuka svarar att de inte har råd att sjukskriva sig.

Arbetsmiljö

För dyrt vara sjuk för medicinsk sekreterare

15 november 2022

Belastningen är hög på medicinska sekreterare men de har inte råd att vara sjuka, visar en ny rapport.

Sex av tio medicinska sekreterare har arbetat minst en gång det senaste året trots att de borde ha sjukskrivit sig. Nästan en fjärdedel har ”sjukjobbat” fyra gånger eller mer.

Det visar en ny rapport från Vision om arbetssituationen för yrkesgruppen.

Läs mer: Mer pengar och högre status för medicinska sekreterare i Danmark

Läs även: Får du halva kakan eller bara smulor?

I rapporten vittnar de medicinska sekreterarna om en högre arbetsbelastning, större krav på koncentration och mer stress jämfört med andra Visionsmedlemmar i och utanför regionerna. En tredjedel av de som jobbat fast de var sjuka svarar att de inte har råd att sjukskriva sig.

Kraschar till slut

Men trots sjukjobbandet har de medicinska sekreterarna högre sjukskrivningstal hos Försäkringskassan (som betalar ersättningen från dag 15) än alla andra yrkesgrupper inom vården utom undersköterskorna. Det är allvarligt, enligt Josepha Lindblom, strateg på Vision och författare till rapporten.

– En hög sjuknärvaro ökar risken för att bli långtidssjukskriven. Man kanske håller ihop i några år men sedan är det risk för att man kraschar, säger hon.

Eftersom det råder brist på medicinska sekreterare är det extra viktigt att arbetsmiljön är god och villkoren attraktiva, både ur rekryteringssynpunkt och för att behålla de som jobbar idag, konstaterar Vision. Förbundet anser att det behövs långsiktiga satsningar på att höja lönerna. Man vill också att karensavdraget avskaffas.

 


Relaterade artiklar