• De medicinska sekreterarna Angelin Edström, Jannike Larsson och Cecilia Sandqvist tycker att det är dags för en rejäl löneökning.

Lön och villkor

Löneupprop:"Det går inte att leva på lönen"

21 november 2022

142 medicinska sekreterare i Region Jämtland Härjedalen kräver nu högre löner i ett öppet brev som de skickat till arbetsgivaren. Lönen är så låg att den inte går att försörja sig på, anser de.

De medicinska sekreterarna i Region Jämtland Härjedalen har tröttnat på de låga lönerna. Snittlönen ligger på 27 477 kronor, enligt Tidningen Visions granskning av lönerna i den senaste lönerevisionen. Det innebär lönerna ligger i bottenskiktet jämfört med andra regioner.

142 av 187 har skrivit under

Angelin Edström är medicinsk sekreterare på kirurgkliniken på Östersunds sjukhus. Hon och kollegerna Jannike Larsson och Cecilia Sandqvist, som arbetar på kvinnokliniken på Östersunds sjukhus respektive Krokoms hälsocentral, har skrivit ett öppet brev till ledningen som 142 av totalt 187 medicinska sekreterare skrivit under.

– Gränsen är nådd nu. Lönerna är skamligt låga. Många av oss har både barn och hus och utgifter därefter. Vi har snart inte råd att jobba kvar, säger Angelin Edström som efter fyra år i yrket och en undersköterskeutbildning i botten tjänar 25 000 kronor i månaden.

"Får ofta höra att vi är viktiga"

Hon får medhåll av Jannike Larsson. Hon arbetar på kvinnokliniken på Östersunds sjukhus och har efter 15 år i yrket en lön som ligger straxt under snittet för yrkesgruppen i regionen.

 – Vi får ofta höra att vi är en viktig yrkesgrupp, men trots det ökar inte lönerna. Vi får inte betalt för det jobb vi utför helt enkelt. Det är bara så fel. Vi får hela tiden höra att pengarna inte räcker, säger hon.

De är inspirerade av de löneuppror som gjorts i yrkesgruppen i Västerbotten och som gett gott resultat i form av löneökningar på 13,5 procent på fyra år. Minst så mycket vill de ha.

De låga lönerna skapar problem på flera sätt. Till exempel gör de det svårt att rekrytera, berättar Angelin Edström, som också är Visionombud och har insyn i rekryteringsprocesser. Själv överväger hon att söka andra jobb på grund av löneläget.

Anders tar emot brevet 

– Trots att jag trivs jättebra med min chef, mina kolleger och arbetsuppgifter måste jag snart söka jobb hos andra arbetsgivare.

Regiondirektör Anders Byström låter hälsa att han tagit emot det öppna brevet och att han kommer att titta på de olika delarna i de medicinska sekreterarnas anspråk och därefter göra en bedömning. Just nu kan han inte svara på om det kommer att göras någon extra satsning på yrkesgruppen.

Läs mer: Tandsköterskornas lön ökar stort - igen

Editionsbanner_medsek.jpg


Relaterade artiklar