• Kenneth Söderlund är energicontroller på Piteåbo. Hans jobb går ut på att hålla elförbrukningen i de 4000 lägenheterna nere.

Han pressar elförbrukningen

3 oktober 2022

En energicontroller, vars jobb är att hålla både elförbrukning och kostnader nere, har bråda dagar nu när priserna skenar. Men Kenneth Söderlund har en mycket effektiv medhjälpare: AI jobbar dygnet runt med att sänka priset.

Att arbeta med att förbruka så lite energi som möjligt till en så låg kostnad som möjligt är inget nytt för Kenneth Söderlund. Det kommunala bostadsbolaget Piteåbo har under årens lopp deltagit i olika satsningar som lett till att bolaget halverat elförbrukningen i mitten av 2000-talet. Det gjorde man bland annat genom att inte låta el ingå i hyran utan istället ta betalt för den, byta ut gamla fläktar och pumpar mot nya och ersätta gamla armaturer med led-lampor. På senare år har det också handlat om att binda elpriset.

Har bundit 80 procent av elen

–Vi har arbetat tillsammans med vår leverantör för att nå låga och stabila elpriser för våra 4 000 hyresgäster. Därför har vi låst upp 80 procent av vår elkonsumtion till ett fast pris ett par år framåt. Det ger en betydande besparing, med tanke på den situation vi har nu.

Men förutom det har ett projekt nyligen startat där 600 lägenheter med hjälp av AI-teknik ska sänka el-kostnaderna. Utifrån en rad olika parametrar - till exempel om det blåser eller inte, om det regnar eller är snöigt, vilket material huset är byggt av, vilken temperatur det är i fastigheten just nu - beräknar AI hur mycket värme som ska skickas iväg.

AI hjälper till

–Jag jobbar bara åtta timmar, men AI han jobbar 24. AI lär sig med tiden hur alla parametrarna påverkar olika fastigheter och kan på så sätt skicka iväg instruktioner om att släppa på rätt mängd energi. Än så länge vet vi inte hur stor besparingen kommer att bli, men vi kan redan nu se att det gett effekt.

Läs mer: AI skrämde bort klottrare


Relaterade artiklar