• Sensorerna som sattes upp i en tunnel fick bort en stor mängd klotter, berättar byggnadsingenjören Anders Söderberg.

Digitalisering

Artificiell intelligens skrämde bort klottrare

3 juni 2022

Helsingborg har fått bort en del klotter med hjälp av Artificiell intelligens, men kanske inte på det sätt man hade trott.

Anders Söderberg, byggnadsingenjör i Helsingborg, hur lyckades ni avskräcka klottrare med Artificiell Intelligens, AI?

– Vi var ute efter data och satte upp sensorer i en tunnel som skulle lära sig känna igen skillnaden mellan någon som uppehåller sig där för att klottra, och någon som cyklat och ramlat. Men sensorerna ser ut som kameror och det minskade klottret.

Vad är den stora skillnaden mellan sensorer och en kamera?

– Sensorerna är kameror som inte sänder vidare information. Det går inte att identifiera någon, den läser bara av ytor. Skulle en figur uppehålla sig mer än 90 sekunder så registreras en händelse. 

Om sensorn inte skickar information, hur får ni tag på det den snappat upp?

– Vi får åka dit och ta ut minneskortet för hand.

Så hur mycket minskade klottret?

– Innan sensorer sanerade vi tunneln nästan fyra gånger per månad. Nu är vi nere i en gång, eller till och med en halv gång i genomsnitt. Och effekten har hållit i sig.

Hur kommer ni jobba vidare med AI?

– Den långsiktiga tanken är att lära sensorerna larma och skicka dit en ordningsvakt. Jag ser framför mig att man får undersöka om vakter kommer kunna koppla upp sig till kameran och få mer information om något har hänt.

Men varför inte bara sätta upp en kamera redan nu?

– Sensorer kräver inga tillstånd, medan kameror gör det. Vi skulle inte få sätta upp en kamera i tunneln.

Läs mer: Sensorer minskar behovet av personal


Relaterade artiklar