• Jennie Hammarström vill att kunskap om hygien ska få större plats när tandsköterskor får introduktion på arbetsplatsen.

Arbetsmiljö

Tips: Så säkrar du klinikens hygien

22 augusti 2022

Stress är hygienens värsta fiende. Här ger hygienexperten ett gott råd för att minska risken för infektioner och smitta på din tandvårdsklinik.

Tandvårdens basala hygienrutiner är bra och följs. Den uppfattningen har Jennie Hammarström, hygiensamordnare i Folktandvården Gävleborg.

– Under pandemin fick vi bevis på det. Samtidigt önskar jag att hygien fick lite större plats i vardagen. Det är lätt att verksamheter prioriterar bort tid från hygienarbete när det är stressigt.

Du blev nyss hygiensamordnare – vad innebär det?

– Jag stöttar hygienombuden som finns på alla klinker och uppdaterar vår hygienhandbok. Om vi förändrar saker, till exempel vid nybyggnationer, ska jag ge synpunkter ur ett hygienperspektiv.

Vad är hygienens värsta fiende?

– Det är stort tryck på tandvården, många försöker komma i kapp efter pandemin. Tidspressen kan göra att man blir för snabb. Man kanske diskar saker i fel ordning eller inte hinner dubbelkolla instrumenten. Då finns risk för infektioner.

Vad behöver bli bättre i framtiden?

– Tandvården har mycket att lära av sjukvården när det kommer till steriler. Våra preppar där vi rengör instrument är ofta inte ett sterilområde. Många kliniker ligger i gamla lokaler och där har man ett rum med smutsiga föremål på ena sidan och rena på den andra.

– Vid nybyggnationer gör man ofta två rum i stället: ett för rent och ett för smutsigt. Sedan har man ett skåp som nås från båda rummen.

Vilket är ditt bästa tips till tandsköterskor?

– Man ska våga stå på sig att hygien är viktigt. Be om den tid du behöver för att göra saker rätt.

Läs mer: Så ska stressen i tandvården botas

– Ett annat råd är att bestämma en ordningsföljd. När jag städar börjar och slutar jag alltid på samma sätt. Gå från A till Ö, då har man säkrat upp att man inte har glömt något. Är det stressigt kan jag känna mig trygg med att jag har gjort allt.

Vill du ha fler hygientips? Läs mer på denna sajt: Svensk förening för vårdhygien

Jennie Hammarström

Aktuell: Ny hygiensamordnare för Folktandvården Gävleborg. Jobbar 20 procent som samordnare och 80 procent som tandsköterska i Hudiksvall-Delsbo.
Ålder: 36 år.
Fritiden: Jag är hästtjej så jag är på ridklubben minst en dag per vecka.
Bästa arbetsredskap: Ett bra team. Då kan man lösa det mesta. Och det har jag.


Relaterade artiklar