• En akutklinik har länge ­funnits på önskelistan i Gävleborg. Chefen Anna Hammarström och tandsköterskan Cornelia Dahlin var med och drog igång verksamheten i höstas.

Utveckling

Ny klinik för akutpatienter öppnar i Gävle

8 april 2022

En av få renodlade akutkliniker har öppnat i Gävle. Här är varje arbetsdag en överraskning. Plötsligt ligger en lettisk sjöman i stolen, därefter en ­hockeyspelare som mött hårt motstånd på isen.

Tisdag på folktandvårdens akutklinik i Gävle. Först på plats var en lettisk sjöman som fått tandvärk ute på havet. Sedan kom en kvinna med en stor fraktur och värk i tand 36, och efter det en ung man som fått en hockeyklubba i ansiktet.

Nu är det lunchrast och vid borden intar personalen sina matlådor efter ett förmiddagspass som sett ut precis som vanligt, nämligen varierat. Likadant kommer det att vara under resten av dagen. Något som får tandsköterskan Natalie Dahlöf att trivas här:

– Jag gillar att inte veta vad som ska hända under dagen. Och så är tempot högre än på en vanlig klinik, säger hon.

Akutklinik har planerats länge


Tanken på en akutklinik i Gävle hade legat och grott i ganska många år när en möjlighet plötsligt dök upp i bottenvåningen på ett helt nybyggt och centralt beläget höghus. Nu, några månader efter öppnandet, känns lukten av nytt fortfarande i lokalerna – fem behandlingsrum, reception, kontor, steril och personalrum.

Tandsköterskan Cornelia Dahlin är en av de tre personer som jobbar här på heltid och har haft möjlighet att påverka vissa saker, som placering av redskap i sterilen.

– Saker vi använder mycket, som vinkelstycken, röntgenhållare, borrställ och injektionsinstrument, har vi överst så vi slipper böja på ryggen mer än nödvändigt.

Alt-textReceptionisten och tandsköterskan Gunilla Säfdal gör en bedömning av vilka ­patientens problem som verkligen kan klassas som akuta.

Efter hand har hon och kollegerna också gjort förbättringar som gynnar miljö och ekonomi: Genom att singelpacka prylar som sällan behövs minskar svinnet från rensbrickorna.

Har inspirerats av andra


I planeringen av akutkliniken har klinikchefen Anna Hammarström sett till att få input från några av de få andra akutmottagningar som finns i landet.

Men varje verksamhet måste förstås formas utifrån sina behov och förutsättningar. Här i Gävle är grundtanken att avlasta regionens övriga kliniker, som har svårt att hinna med annat än akuttandvård. I synnerhet har det varit så under pandemin.

– Så jag hade faktiskt blivit van vid att bara jobba akut, säger tandsköterskan Nathalie Dahlöf.

Att bara jobba akut handlar förstås om att ständigt möta människor med stora smärtor, liksom en hel del tandvårdsrädda personer.

– Det gäller att ta det väldigt lugnt med dem, så de känner att det finns tid och att allt sker på deras villkor. Om de inte klarar att bli behandlade samma dag får man ordna en ny tid åt dem, säger Natalie Dahlöf, som ömmar för dessa patienter.

– Det känns så bra att kunna hjälpa människor som har ont.

Träffar nya patienter hela tiden

En stor skillnad här, jämfört med Folktandvården i Sandviken, där hon arbetade förut, är att det hela tiden rör sig om nya patienter. Till akutkliniken är nämligen vem som helst med akuta besvär välkommen – i första hand människor som inte är listade hos allmäntandvård och privatmottagningar och tillfälliga besökare i staden.

En annan viktig patientgrupp är intagna från kriminalvården. För dem är det en lättnad att ha ett enda ställe att vända sig till när någon behöver akuttandvård. Personal därifrån har också varit på plats för att skapa rutiner för så säkra besök som möjligt, berättar Anna Hammarström och förklarar att dessa patienter tillsammans med sina väktare går in bakvägen och får behandling i rummet längst in i korridoren.

Inga planer på drop-in


I möjligaste mån tar kliniken också emot patienter från andra mottagningar i närområdet. Och det har varit fullt upp från dag ett, vilket troligen har att göra med den smarta lösning som gör att såväl 1177 som Folktandvårdens mottagningar kan koppla över samtalen hit, via TeleQ. Det är klinikens receptionist, tandsköterskan Gunilla Säfdal, som tar dessa samtal och gör en första bedömning: Är det tillräckligt akut för att vi ska ordna en tid i dag? Också hon gillar att jobba med bara akutpatienter.

– Jag älskar att det är så varierande och att alla kommer hit på samma villkor.

Någon drop in-verksamhet har ännu inte testats. Inte heller finns några planer på att hålla öppet kvällar och nätter.

– Det behovet finns inte riktigt här, säger Anna Hammarström.

Alt-textChefen Anna Hammar­ströms ambition är att kliniken ska bli en utvecklingsklinik där personal får träna på akutbesök.

Kan bli utbildningsklinik 


Däremot finns det idéer om att framöver kunna bli en utbildnings- och utvecklingsklinik där nyutbildad personal får handledning i akutvård. Arbetet med detta är dock ännu i sin linda.

Merparten av dem som arbetar här gör det någon eller några dagar i veckan. Patienttiderna fördelas så, att flera personer kan tas emot samtidigt. Var och en får ”sin” tandsköterska, medan tandläkare och tandhygienister går mellan rummen.

En viktig skillnad mot vanliga mottagningar är att här finns inga revisionspatienter och görs inga vanliga undersökningar, tas inte bort tandsten. I stället handlar det om det allra nödvändigaste: tandutdragning, smärtlindring, trepanering. Efter besöket hänvisas patienterna till allmäntandvården eller privatkliniker för att fortsätta behandlingen.

Lunchrasten är slut och det är dags att ta itu med Husam Alzhairi som drabbats av återkommande efterbesvär efter att ha fått en visdomstand bortopererad på sjukhuset i höstas.

– 1177 hänvisade mig hit och jag fick hjälp direkt. Hur bra som helst.

En av få akutkliniker

*Har hela Region Gävleborg som upptagningsområde. Men också personer på tillfälligt besök i trakten.
*Har tagit emot 10 till 60 patienter på en dag, beroende på bemanning.
*Totalt 17 anställda är knutna till kliniken, varav 3 på heltid. Tandläkare samt övriga tandhygienister och tandsköterskor lånas in från andra kliniker utifrån behov.

Läs mer: Så botar de tandläkarskräck


Relaterade artiklar