• Bättre arbetsmiljö ska ge friskare medarbetare, hoppas HR-konsult Ida ­Elgström Danielsson och Petra Strömgren- Fredin, tandsköterska och ­förtroendevald för ­Vision.

Arbetsmiljö

Nu ska Folktandvården i Örebro sänka sjuktalen

29 oktober 2021

Sjuktalen på Folktandvården i Region Örebro län är högre än i regionen som helhet. Nu ska ett expert-team se till att de sjunker.

Under lång tid har sjukfrånvaron inom Folktandvården i Region Örebro län legat högre än i regionen som helhet. Till exempel låg korttidssjukfrånvaron inom tandvården under förra året på 3,5 procent jämfört med 3,0 procent i regionen.

– Jag är bekymrad och har inget svar på varför det ser ut så. Kanske beror det på att man inom tandvården är mer tidspressad på grund av strikta scheman? Men vi vet inte säkert, säger HR-konsult Ida Elgström Danielsson.

Resursteam rycker ut

För att råda bot på problemet ska nu Folktandvården i Region Örebro län som första folktandvård i landet, samarbeta med den partsgemensamma organisationen Suntarbetslivs resurs­team. Även facket är delaktigt.

– Många upplever stress och otillräcklighet. De känner sig osedda och saknar positiv feedback, säger Petra Strömgren-Fredin, tandsköterska och förtroendevald för Vision.

Åtta friskfaktorer ska utses

Men hon har tilltro till resursteamets arbetssätt, som bygger på en modell som fokuserar på åtta friskfaktorer. I det första skedet kommer arbetsmiljöfrågorna att diskuteras i en projekt- och i en styrgrupp, alla chefer ska utbildas i arbetsmiljö och frågorna ska dryftas under sju workshopar. Längre fram ska även medarbetarna involveras. Eventuellt kommer också medarbetarundersökningarna att användas för att kartlägga orsakerna till ohälsan.

– Det här får inte bli någon pappersprodukt. Det måste konkretiseras och vi kommer att lyssna på medarbetarna, säger Ida Elgström Danielsson.

Läs mer om hur man sänker sjuktal: Jympar sig friska


Relaterade artiklar