• Peter Karlsson är en av alla som ska se till att Sverige klarar sig genom kriser.

Internationellt

Han säkrar dricksvattnet i kristider

3 juni 2022

Kriget i Ukraina har aktualiserat säkerhetsarbetet för svenska samhällsviktiga funktioner. VA-teknikern Peter Karlsson är en av alla som ska se till att Sverige klarar sig genom kriser.

I månadsskiftet mars-april började Göteborgs stad meddela vilka inom tekniska yrken som är krigsplacerade. Men många som arbetar på skyddsobjekt, det vill säga arbetsplatser som har ett förstärkt skydd mot till exempel terrorism och sabotage, krigsplacerades långt innan dess.

Som Sveriges fjärde största dricksvattenproducent var säkerhetsarbetet på Kommunalförbundet Norrvatten högt prioriterat redan innan kriget i Ukraina.

"Fixar läckor oberoende av hur de uppstått"

I dag förser Norrvatten 700 000 människor i 14 Stockholmskommuner med dricksvatten och levererar även vatten till flera stora sjukhus och till Arlanda.

– Jag arbetar med att fixa läckor oberoende av hur de har uppstått. Det kan handla om fräthål, om ledningar som gått av eller att någon som bygger i närheten av rör har skadat dessa, säger Peter Karlsson, VA-tekniker på Norrvatten, som har varit krigsplacerad sedan början av 2021.

"Stolt och glad över att vi håller god beredskap"

Enligt ett riksdagsbeslut är dricksvattenproduktion och distribution en viktig samhällsfunktion. Eftersom Norrvattens anläggningar är skyddsobjekt och information om rutiner inte ska spridas, kan Peter Karlsson inte gå in på detaljer kring sitt arbete Men han berättar att han i dag har beredskap var sjunde vecka, precis som vanligt.

– Jag vet att det är ett viktigt arbete vi gör, och jag är stolt och glad att vi alltid håller god beredskap för att leverera dricksvatten, säger Peter Karlsson.

Läs mer: Just nu: Fullt upp med att inventera skyddsrum


Relaterade artiklar