• Sakernas internet kan användas inom stora delar av den kommunala servicen, från äldreomsorg till smarta byggnader, enligt Zahra Khais Shaid.

Digitalisering

Sensorer minskar behovet av personal

2 november 2020

Hallå där, Zahra Khais Shahid, kommundoktorand i Skellefteå, som i ett samarbete mellan kommunen och Luleå tekniska universitet, ska bidra till att utveckla den kommunala servicen genom internet of things och artificiell intelligens.

Vad är internet of things, sakernas internet?

– Föremål med små inbyggda datorer och internetuppkoppling som kan styras och utbyta data över nätet. Till exempel sensorer i dörrar som detekterar och rapporterar rörelser.

Ge ett exempel på hur tekniken kan användas?
– Vi har precis gjort ett försök där vi installerat ett tiotal sensorer på olika platser i 13 lägenheter med ensamboende äldre. Sensorerna skickar data till en plattform som skapar en aktivitetsigenkänningsmodell över personens beteende.

Vad är vitsen med detta?
– Att upptäcka avvikelser. Om någon som brukar vakna och använda köket klockan sju varje morgon helt plötsligt inte gör det, går ett meddelande ut till anhörig eller hemtjänsten.

– Det är nödvändigt att digitalisera den kommunala servicen eftersom vi har en åldrande befolkning och brist på personal.

Vilken är din bakgrund?

– Jag har en masterexamen i robotik och intelligenta system från Örebro universitet.

Kan sakernas internet användas på fler sätt?

– Ja, många. Till exempel i barnomsorgen på liknande sätt som i vården och omsorgen, och för datastyrning av energiåtgång i smarta byggnader.


Relaterade artiklar