• I hela riket var den genomsnittliga löneökningen för medicinska sekreterare 4,1 procent mellan 2019 och 2021. Högst är medellönen i Stockholm (30 011 kronor), lägst i Värmland (27 064 kronor).

Lön och villkor

Stor skillnad i löneökning för medicinska sekreterare

14 mars 2022

Är din region generös eller snål? Det procentuella utfallet för de medicinska sekreterarna är mer än dubbelt så stort i den region som höjer lönerna mest jämfört med den som höjer minst.

Det skiljer mycket i löneutveckling för medicinska sekreterare beroende på vilken region de jobbar för. Det visar Tidningen Visions insamling av den senaste lönestatistiken från kommuner och regioner.

Vi har specialgranskat utvecklingen mellan 2019 och 2021.

Läs mer: Uppror höjde lönen

I Västerbotten, där de medicinska sekreterarna gjort två löneuppror de senaste åren, ökade genomsnittslönen mest, med 5,5 procent. Det är mer än dubbelt så mycket som i Jönköping där löneökningen stannade på 2,6 procent.

– Det är en väldigt låg siffra för en region som säger sig vilja vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, verkligen jättedåligt. Vi driver frågan att arbetsgivaren ska satsa på de grupper som ligger lågt och de med många år i yrket, men ännu har vi inte fått gehör här. Vi kommer att fortsätta lyfta detta med arbetsgivaren, säger Ulrika Toftgård ordförande för Vision i Region Jönköping.

Högst lön i Stockholm

De medicinska sekreterarna i Jönköping tjänar dock fortfarande något mer – 28 349 kronor i månaden – än kollegerna i Västerbotten som har en snittlön på 28 118 kronor.

I hela riket var den genomsnittliga löneökningen för medicinska sekreterare 4,1 procent mellan de två åren. Högst är medellönen i Stockholm (30 011 kronor), lägst i Värmland (27 064 kronor).


Relaterade artiklar