• Arbetsmiljön för många miljöinspektörer är illa, menar Anna Toftedahl.

Arbetsmiljö

Allt tuffare för miljöinspektörer - svårt att följa miljöbalken

4 februari 2022

Miljöinspektörer i många av Sveriges kommuner saknar resurser för att leva upp till tillsynskraven i miljöbalken.

– Jag har jobbat i decennier i yrket och tycker att det blir allt tuffare. Jag känner stort ansvar, men vi är för få för att hinna med allt, säger en medlem i Vision som just nu tar hjälp av företagshälsovården på grund av stressen.

Hen vill inte framträda med sitt namn.

Många kommuner saknar personal för att klara av att göra miljökontroller. I en rapport från Naturvårdsverket 2016 uppgav 23 procent att de inte kunde följa upp konstaterade brister, 31 procent kunde inte genomföra efterlevnadskontroll och 52 procent kunde inte arbeta förebyggande. Nästan alla uppgav även att de tvingats att göra nedprioriteringar.

"Känner sig otillräckliga"

Läget ser fortfarande likadant ut, enligt Anna Toftedahl, miljöinspektör i Skaraborg och ledamot i Visions förbundsstyrelse.

– Många känner sig otillräckliga. Vi är utsatt yrkesgrupp som är beroende av stöd från politiker som fattar beslut om taxor och budget.Att tala om sin arbetssituation offentligt kan göra att det blir tufft på arbetsplatsen.

Länsmiljöingenjör: Vad blir konsekvensen? 

Länsstyrelserna har uppdraget att granska kommunernas tillsyn. I Västra Götaland har länsmiljöingenjör Lotta Sahlin-Skoog gjort detta i runt 20 år.

– Jag har inte varit med om att kommuner kunnat redovisa att de resurser det finns behov av har funnits. Man kan inte prioritera allt varje år, men vad blir konsekvensen av tillsyn av ventilation och städning i skolor och förskolor var sjätte år?

Läs också: Miljöinspektör om varför kacklet trendar


Relaterade artiklar