• "Utan oss blir folk utan vatten och avlopp", säger Bertil Lassus, drifftekniker på Nacka Vatten och Avfall.

Coronaviruset

De kämpar för att hålla verksamheten igång

20 januari 2022

Många i Vision jobbar i yrken som kämpar för att klara verksamheten när sjukfrånvaron är hög. Men nu kommer lättade karantänregler för samhällsviktiga verksamheter.

Under torsdagseftermiddagen presenterade Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer om karantän i samband med corona. Bland annat gör man undantag från regeln om att stanna hemma om någon i hushållet är sjuk. Det gäller för de som är vaccinerade med tre doser eller som har haft covid-19 de senaste tre månaderna. Dessutom berörs vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, förutsatt att vissa riskreducerande åtgärder införs.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, listar vilka nyckelpersoner som berörs på sin hemsida. Bland annat påverkas personal inom lagring och distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten.

Driftteknikern: "Vi har haft en jäkla tur"

Bertil Lassus, drifttekniker på kommunala bolaget Nacka Vatten och Avfall och skyddsombud i Vision, kommentar nyheten:

– Jag förstår det helt. Vi måste ha spelregler som funkar om läget plötsligt blir värre. Annars kan det gå riktigt illa. Det är bra att man tänker förebyggande. Nu gäller det att rida ut den här stormen, säger han.

Hur har vinterns smittvåg påverkat dig på jobbet?

– Folk har varit sjuka och hemma, men vi har haft en jäkla tur för alla har inte varit borta samtidigt. Det har alltid funnits tillräckligt med folk på plats och beredskapsgrupperna har gått som de ska. Beredskapen är känsligast i verksamheten eftersom de åtgärdar vattenläckor och ser till att avloppsbrunnar fungerar. Utan oss blir folk utan vatten och avlopp. Bland det värsta som kan hända är att vi inte kan ha sugbilar ute för att åtgärda avloppsstopp, då skapas det snabbt bakteriehärdar.

Hur har ni fixat utmaningarna med bemanning?

– För några år sedan blev vi ett eget bolag, och det har påverkat vår bemanning positivt. Vi är inte så slimmade som andra kommuner kan vara. Därför klarar vi att 2-3 personer är borta samtidigt. Vi frigör resurser genom att prioritera och är självklart också noga med hygienen och att hålla avstånd. Än så länge funkar det, men om det smäller till framöver med många sjuka samtidigt så får vi det jobbigt. Då måste vi prioritera ytterligare, säger Bertil Lassus.

Alt-textLina Svahn.

Utmanande att få ihop bemanningen i skolan

Lina Svahn, skoladministratör på Bäckseda skola i Vetlanda har haft en utmanande tid när det gäller bemanningen i skolan. 

– Under vintern har vi haft en högre sjukfrånvaro än vanligt bland elever och personal. Jag har ofta behövt lägga beställningar till kommunens bemanningsenhet för att få in vikarier. Men vikarierna har också varit sjuka, vi kan exempelvis ha fått en vikarie när det egentligen behövts fyra. Då har jag fått planera och rodda om, och det har löst sig varje gång. Vi har en del resurspersonal, speciallärare och elevassistenter, som fått hoppa in och vikariera i klasserna. Det finns ett väldigt gott samarbete mellan oss på skolan, vi stöttar varandra till 100 procent, säger Lina Svahn och fortsätter:

– Personligen har jag inte blivit så påverkad under vintern, man kan ju det här nu och jag har haft möjlighet att jobba hemifrån om jag velat. Men eftersom jag är en spindel i nätet så behövs jag oftast på plats.

Hur ser det ut med orken?

–  Jag försöker att peppa mig själv och mina kolleger så gott det går. Det är tungt för många just nu. Vi gör vad vi kan och lite till.

Läs mer: Nu krävs vaccinbevis på jobbet


Relaterade artiklar