• "Förhandlingarna har låst sig. Därför vill vi ta hjälp av medlare ", säger Oskar Pettersson, biträdande förhandlingschef på Vision.

Avtal

Strejkvarsel i Svenska kyrkan – så påverkas du

8 april 2022

Kommunal har varslat om strejk för anställda i Svenska kyrkan. Vision har begärt medling i förhandlingar med arbetsgivaren. Det här innebär situationen för dig som medlem i Vision.

Uppdatering 3 maj: Parterna i kyrkan är överens - strejkvarslet avblåst

Uppdatering 21 april: Kommunal meddelar att det tidigare varslet som skulle börja gälla 22 april klockan 09.00 är uppskjutet sju dagar.  Förhoppningen är att tiden ska räcka för att hitta en lösning i medlingen som just nu pågår efter att förhandlingarna mellan fackförbunden och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, tidigare  strandat.

Bakgrunden till konflikten är att Skao vid årsskiftet sa upp flera avtal, bland annat löneavtalet och omställningsavtalet. Sedan dess har intensiva förhandlingar pågått.

Kommunal och Vision är de största facken som förhandlar. Kommunals ursprunliga plan var att den 22 april lägga en nyanställnings- och inhyrningsblockad, samt mer- och övertidsblockad och i ett andra steg varsla om strejk som inleds den 27 april.

De andra förbunden, med Vision i spetsen, har gemensamt tagit kontakt med Skao och sagt att man vill ta in medlare för att komma vidare, berättar Oskar Pettersson, biträdande förhandlingschef på Vision. 

– Förhandlingarna har låst sig. Därför vill vi ta hjälp av medlare som kan ge förslag på lösningar för att vi ska komma i mål, säger han. 

Vad är nästa steg?  

– Vi utesluter inte att det här kan leda till konflikt även för oss. Men där är vi inte än. I ett första steg måste vi – enligt våra avtal – medla. Vilka som blir medlare är inte bestämt än. Vi utser medlare tillsammans med Skao. 

Hur påverkas Visions medlemmar just nu av Kommunals varsel?  

– Inte alls i det initiala skedet. Om konflikten fortsätter och stridsåtgärderna med arbetsnedläggelse påbörjas tidigast 27 april påverkas även Visions medlemmar, säger Oskar Pettersson.

Kommunal har begärt att de andra fackförbunden ställer sig neutrala i deras strejkvarsel. Det innebär att Visions medlemmar inte får utföra det jobb som Kommunals medlemmar inte kan göra.  

Skao: Konflikt olyckligt för båda parter

Cecilia Herm, förhandlingschef på Skao, tycker det är olyckligt att förhandlingarna har strandat.

– Jag hade hoppats på att det inte skulle gå så här långt. Vi vill försöka lösa våra avtal och avtalsförhandlingar genom dialog för att det inte blir bra med en konflikt, som är olyckligt för båda parter.

Skao är positiv till att Vision har föreslagit att en medlare tas in.

– Vi är beredda att diskutera konstruktiva lösningar och förslag framåt, säger Cecilia Herm.

Frågor och svar för dig som jobbar inom Svenska kyrkan och är medlem i Vision:

Vad innebär varsel om strejk?  

Fackförbunden varslar om strejk innan medlemmarna tas ut i strejk. Under den tiden har facken och arbetsgivaren möjlighet att komma överens, och då avbryts strejken. Läs mer här...

Hur vet jag om jag påverkas?  

När fackförbunden varslar om strejk så meddelar de vad det innebär och vilka som omfattas.  

Hur får jag som ska strejka ersättning?

Det är viktigt att dina löneuppgifter i Visions medlemsregister stämmer, eftersom det är den summan som du ersätts med. Konfliktersättningen motsvarar 100 procent av din lön och 14 procent semestersättning. Konfliktersättning är skattefri och eftersom syftet med den inte är att de som tagits ut i konflikt ska gå med vinst drar Vision bort 32 procent, som skulle ha motsvarat skatt.

När senast måste man bli medlem i Vision? Kan man bli medlem efter 11 maj?

För att kunna få konfliktersättning måste du bli medlem innan midnatt 10 maj. Blir du medlem efter det kan du inte få någon ersättning.

Vad händer om jag väljer att gå till jobbet fast jag är varslad med strejk?

Att göra det innebär att du bryter mot strejken och därmed riskerar att förlora ditt medlemskap i ett fackförbund. Att bryta mot strejken innebär också att du inte kan få konfliktersättning och troligtvis inte heller någon lön från arbetsgivaren, eftersom konflikten omfattar arbetsuppgifter som utförs.

Kontakta Vision för mer information.

Historik - detta har hänt

2021: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, sa upp flera avtal, bland annat löneavtalet och omställningsavtalet vid årsskiftet. Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare om nya avtal har sedan dess gått trögt. Enligt Skao sa man upp omställningsavtalet för att man ville få till ett avtal som bättre matchar den nya lagen om anställningsskydd, las, som väntas träda i kraft senare i år. Omställningsavtalet fortsätter dock att gälla till sista juni i år. 

Skao har tidigare velat kalla in medlare men Vision tackade då nej eftersom man ansåg att det fortfarande fanns utrymme att komma överens.  

1 april 2022: Mötena mellan fackförbunden och arbetsgivaren är långa och intensiva. Löneavtalet gick ut sista mars, men fortsätter att gälla en vecka i taget tills ett nytt avtal är på plats. Planen är att alla ska få ny lön från 1 april, men den kan komma att betalas ut i efterhand.  

8 april 2022: Kommunal varslar om strejk för medlemmar inom Svenska kyrkan. Vision och de andra fackförbunden som förhandlar med Skao har tillsammans begärt att ta in medlare i förhandlingarna med Skao för att man ska komma framåt.  

21 april 2022: Kommunal meddelar att varslet som skulle ha börjat gälla den 22 april nu skjuts upp till 29 april.

28 april 2022: Vision tackar ja till det bud som medlarna presenterar. Men Skao säger nej.

29 april 2022: På eftermiddagen varslar Vision om strejk och nyanställnings- och inhyrningsblockad, samt mer- och övertidsblockad för anställda i Svenska kyrkan. Det börjar gälla klockan 07.00 den 11 maj om inte parterna kommer överens. Tidigare under dagen den 29 april har Kommunals konfliktåtgärder börjat gälla. Innebär nyanställnings- och inhyrningsblockad samt övertids- och mertidsblockad. Strejk utlyses för utvalda arbetstagare på vissa arbetsplatser.

3 maj 2022: Vision och Skao är överens. Visions varsel är därmed avblåst och ett nytt löne- och villkorsavtal samt ett omställningsavtal är på plats.


Relaterade artiklar