• Facket måste förvarna – varsla – om konfliktåtgärden minst sju arbetsdagar innan den träder i kraft.

Fackligt

Strejk – så funkar det

14 januari 2021

Vad är egentligen strejk och vad innebär det för medlemmar i Vision som jobbar på arbetsplatser där kolleger som är medlemmar i ett annat förbund strejkar? Det går vi igenom här.

Strejkrätten är grundlagsskyddad men begränsas i avtal mellan fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna. Det är till exempel förbjudet att ta till konfliktåtgärder när det finns ett giltigt kollektivavtal. Därför strejkas det framför allt under avtalsrörelser, när det gamla avtalet gått ut.

Kan strejka av sympati

Sedan 2019 är denna fredsplikt under avtalsperioderna inskriven i lagen. Ett undantag är sympatistrejker. Då stödjer ett fackförbund en annan facklig part som är i konflikt med arbetsgivaren. Förutsättningen för en sympatiåtgärd är att den stridsåtgärd man vill ge sitt stöd är tillåten.

Facket måste förvarna – varsla – om konfliktåtgärden minst sju arbetsdagar innan den träder i kraft. Av varslet ska det framgå vilka som omfattas och om förvarningen handlar om strejk eller övertidsblockad.

En vild strejk är en strejk som inte följer ovanstående regler.

Medling

Under strejken använder facken pengar som sparats i strejkkassan för att ersätta medlemmarna för den uteblivna lönen.

Har konflikten pågått ett tag och/eller om den skadar inblandade eller tredje man kan den statliga myndigheten Medlingsinstitutet utse medlare.

Stridsåtgärder

  • Strejk: Arbetstagarna lägger ner arbetet. Fackets yttersta stridsåtgärd för att påverka arbetsgivaren.
  • Blockad: När facket stoppar vissa typer av arbete, till exempel övertid, mertid eller nyanställningar.
  • Lockout: Arbetsgivarens konfliktåtgärd. Arbetsplatsen stängs och inga löner betalas ut.