• Vovven Balti brukar hålla Brita Rudberg Österberg sällskap när hon jobbar hemma.

Arbetsmiljö

Färre jobbar på distans i kyrkan

19 mars 2024

Vision medlemmar inom Svenska kyrkan arbetar i mindre utsträckning på distans än förbundets övriga medlemmar. Det visar en undersökning som Tidningen Vision har gjort.

Enligt enkäten arbetar 55 procent av Visions medlemmar minst en dag i veckan på distans. Motsvarande siffra kyrkans anställda är 45 procent.

Prästen Brita Rudberg Österberg, som arbetar i Tynnereds församling i Göteborg, distansarbetar en till tre dagar per månaden.

– För mig betyder det att jag kan sitta och skriva i lugn och ro. Jag har mycket skrivarbete, både predikningar och griftetal, och hemma kan jag koncentrera mig. Jag känner att jag får mycket gjort när jag jobbar hemma, ibland mer än på plats på jobbet.

Var femte vill jobba mer på distans

Enligt henne är distansarbete inget som är ifrågasatt på hennes arbetsplats, men så ser det inte ut på andra håll. Enligt Tidningen Visions enkät skulle 17 procent av kyrkans anställda vilja jobba mer på distans.

Så här skriver några av dem som har gett skriftliga svar:

”Förbannat orättvist för de som inte har möjlighet att jobba på distans. Det skapar avundsjuka och dålig sammanhållning på jobbet när vissa ALDRIG är på plats förutom när det är medarbetarsamling en timme i veckan.”

”Tidigare var det vanligt att man kunde jobba hemma utan att det ”ifrågasattes”. Nu ställs det mer ifrågasättande frågor såsom om man verkligen har arbetsuppgifter att göra hemifrån så att man inte bara sitter av tiden.”

”Ibland blir det helt enkelt så mycket mer effektivt att jobba på distans, så låt oss!”

Undersökningen utfördes bland 5000 yrkesverksamma medlemmar i Vision, varav knappt 1700 svarade. Av dessa var knappt 90 anställda av Svenska kyrkan, vilket därmed speglar andelen medlemmar i Svenska kyrkan jämfört med förbundets totala medlemsantal.


Läs övriga artiklar i granskningen

→ Så får du jobba mer på distans
→ Så tycker vi om distansarbete - 30 röster om för- och nackdelarna
→ Distansarbete här för att stanna i Luleå


kyrka.jpg


Relaterade artiklar