• Åsa Wikman är stiftsdiakon i Skara stift.

Arbetsmiljö

Diakon om papperslösa: ”Vi har för lite resurser”

1 mars 2024

De som möter papperslösa i sitt jobb känner trötthet och hopplöshet. Behoven är oerhört stora men som medarbetare i Svenska kyrkan har man för lite tid och för få resurser för att hjälpa. Det visar en rapport.  

Åsa Wikman är stiftsdiakon i Skara stift. Hon har varit med och kartlagt hur Svenska kyrkan arbetar med papperslösa. Resultatet visar att medarbetarna behöver mer stöd.  

– Vi som möter papperslösa i vårt arbete har för lite tid och resurser för att hjälpa dessa människor som har oerhört stora behov. De kan behöva allt från samtal och juridisk rådgivning till att få blöjor, välling och mat, säger Åsa Wikman och berättar om diakonala medarbetare som ligger vakna på nätterna och undrar om de lovat för mycket.

– En präst sa i rapporten att redan i det initiala samtalet så försöker han värja sig från att bli viktig för dem, för att han inte har resurser att hjälpa. 

Kartläggning i Skara och Göteborgs stift

Resultaten av kartläggningen – som gjorts i Skara och Göteborgs stift - har sammanställts i rapporten En reva i samhällskroppen. Cirka 100 diakonimedarbetare deltog och djupintervjuer gjordes.  

Många medarbetare känner trötthet och hopplöshet, visar rapporten. Vad kan man göra åt det?  

– Vi har en otrolig vilja att hjälpa papperslösa men som diakon eller diakoniassistent i en församling känner man sig ensam. Vi behöver få stöd och någon att bolla svåra frågor med. Därför rekommenderar vi i rapporten att skapa en praktiskt rådgivande arbetsgrupp på stiftsnivå. Med samverkan kan vi ge handledning och utbildning. Vi står starkare tillsammans, säger Åsa Wikman. 

kyrka.jpg


Relaterade artiklar