• Jimmy Sjögren, ordförande för Visions stiftsavdelning i Västerås, menar att det råder förvirring kring vilket fackförbund i Svenska kyrkan som ska representera vissa yrkesgrupper.

Fackligt

Facken enas om kyrkans yrkesroller – Förtroendevald: Gråzoner kvarstår

30 maj 2024

Vision och Kommunal har enats om vilka yrkesgrupper inom Svenska kyrkan som respektive förbund ska företräda. Men för kyrkvaktmästare och församlingsassistenter kvarstår gråzonen.

Fram till 1 april 2023 hade Svenska kyrkan ett gemensamt avtalsområde för alla anställda. Men det förändrades när Kommunal valde att skriva ett eget avtal med arbetsgivaren Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao. Resultat blev att de anställda delades upp i arbetare, som Kommunal skulle företräda, eller tjänstemän, som Vision representerar.

En gråzon uppstod i vissa yrkesgrupper, som båda förbund kunde företräda. Men trots att Kommunal och Vision nu har enats om uppdelningen kvarstår frågorna kring  kyrkvaktmästare och församlingsassistenter.

→ Ilska efter att Visions medlemmar tvingas in på Kommunals löneavtal 

Förvirring råder kring tjänster

Även om avtalen har gällt i ett år  råder det fortfarande förvirring om hur reglerna ska tolkas.

– Jag får samtal från både medlemmar och arbetsgivare, säger Jimmy Sjögren, ordförande för Visions stiftsavdelning i Västerås.

Grundregeln att personens huvudsakliga arbetsuppgifter avgör vilket avtal personen ska gå på är inte så lättolkat som det ser ut.

– Var drar man gränsen? Hur stor del av tjänsten ska det handla om? Kommunal säger att om hälften av arbetsuppgifterna tillhör arbetaruppgifter ska personen gå på deras avtal. Men en vaktmästare hos oss gör betydligt mer än på andra arbetsplatser, som att jobba på förrättningar, säger Jimmy Sjögren.

→ Här är Visions avtal i Svenska kyrkan 

Hoppas på ändring i kommande avtal

Att fortsätta att tillhöra Vision samtidigt som Kommunal förhandlar ens lön skapar problem, menar han.

– Det är alltid ett problem om fackförbundet jag tillhör inte förhandlar min lön. Jag får inte förhandla för någon som ska gå på Kommunals avtal.

Jimmy Sjögren har fört diskussioner med lokala representanter för Kommunal om problematiken som har uppstått och menar att även Vision centralt behöver ta upp frågan inför nästa års avtalsrörelse.

– Gråzonerna som har uppstått nu är för stora. Jag tror att det är bra om Kommunal får en större insyn i hur tjänsterna ser ut i Svenska kyrkan. Vi är två förbund som vill det bästa för våra medlemmar i Svenska kyrkan, så det är klart att vi kan hitta en lösning. 

Nuvarande avtal inom Svenska kyrkan för både Kommunal och Vision gäller fram till 30 april 2025.

kyrka.jpg


Relaterade artiklar