• Matteus Canevall, förbundsjurist på Vision, ifrågasätter kravet på medlemskap i Svenska kyrkan för administrativa tjänster.

Arbetsrätt

Lägger ner fall av misstänkt diskriminering i Svenska kyrkan

3 april 2024

Vision driver inte vidare ett ärende om misstänkt diskriminering av en arbetssökande it-tekniker som menar att han har avkrävts medlemskap i Svenska kyrkan för att få tjänsten.

I jobbannonsen stod formuleringen ”du är medlem i Svenska kyrkan”, något som den sökande enbart trodde var meriterande och inget krav. Men under intervjun hade han även fått frågan om han var döpt.

Mannen menar att kravet på medlemskap och frågan om dop var irrelevant för tjänsten. När han inte gick vidare i anställningsprocessen valde han att göra en anmälan hos Diskrimineringsombudsmannen, som skickade vidare den till Vision som är mannens fackförbund.

Vision ifrågasätter krav på medlemskap

Efter att ha diskuterat ärendet med Vision har it-teknikern beslutat att han inte vill driva fallet vidare.

– Jag reagerar på att arbetsgivaren ställt krav på medlemskap för en administrativ tjänst. Men för att driva vidare en förhandling behöver Vision både förutsättningar i ärendet och medlemmens mandat. Det kan finnas många anledningar till att medlemmar inte vill driva vidare ett ärende, säger Matteus Canevall, förbundsjurist på Vision.

Arbetsgivarorganisationen: "Generella krav inte tillåtet"

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, skriver på sin hemsida att ”ingen arbetsgivare kan ställa generella krav på medlemskap i Svenska kyrkan för de anställda. Det är inte heller tillåtet att ställa generella krav på trosbekännelse, eftersom även denna aspekt omfattas av diskrimineringslagens förbud mot diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning.”

→ Vanligare med kränkningar i Svenska kyrkan

kyrka.jpg


Relaterade artiklar