• Mellan 3,1 och 7,9 procent ökade lönerna i Svenska kyrkan med 2019.

Arbetsmarknad

Lönerna i Svenska kyrkan ökar efter pandemin

31 mars 2022

Efter att lönerna inom Svenska kyrkan stått stilla under 2020 började de åter öka 2021. Det visar färsk statistik från Svenska kyrkan.

Under perioden 2019–2021 har medellönen för Visions yrkesgrupper vuxit med mellan 3,1 och 7,9 procent, eller mellan 1 000 och 3 800 kronor, visar färsk statistik från Svenska kyrkan.

Avtalsrörelsen 2020 drog ut på tiden på grund av pandemin och när Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, i december samma år slöt ett nytt avtal var ett av villkoren att ingen lönerevision skulle genomföras det året. I stället skulle varje medlem få ett engångsbelopp på 1 500 kronor och lönerna som sattes 2021 skulle gälla ­retroaktivt från november 2020.

Minst påslag för administratörer 

I statistiken syns ändå små skillnader i 2020 års snittlöner jämfört med året innan. De beror till exempel på att personal slutat ­eller börjat och att de har olika lön. I vissa yrken har medellönen till och med sjunkit. 

Med 2021 års revision kom löneutvecklingen alltså i gång igen. Jämfört med det senaste revisionsåret, 2019, har administratörer som jobbar med ekonomi ökat sina löner med i snitt 3,1 procent. Det är den yrkesgrupp som fått lägst lönepåslag under perioden. Kyrkogårdschefers löner ökade med 7,9 procent under samma period, vilket är mest bland Visions yrkesgrupper. Medellönen varierar från 28 100 kronor för fritidsledare till 62 700 kronor för kyrkoherdar.

 

Läs även: Lönen för anställda i Svenska kyrkan kan dröja
Läs även: Lönerna i Svenska kyrkan stod still 2020


Relaterade artiklar