• I regionerna skiljer det i snitt 30 procent mellan de bäst och sämst betalda medicinska sekreterarna. Det kan jämföras med grundutbildade sjuksköterskor där skillnaden är 46 procent.

Lön och villkor

Svårt att få upp lönen för medicinska sekreterare

3 december 2021

Det skiljer inte mycket i lön mellan nya medicinska sekreterare och de med många år i yrket. Bland dem som jobbar privat minskar skillnaden till och med på riksnivå. Tvärt emot vad Vision vill.

Det är svårt att göra lönekarriär som medicinsk sekreterare. I regionerna skiljer det i snitt 30 procent (drygt 7 000 kronor) mellan de bäst och sämst betalda. Det kan jämföras med grundutbildade sjuksköterskor där skillnaden är 46 procent och undersköterskor där den är 40 procent.

Läs vår granskning om löneskillnader mellan könen

I det senaste avtalet mellan Vision och Sveriges kommuner och regioner, SKR, står det att parterna ska samarbeta lokalt för att få en ökad lönespridning i kvinnodominerade yrken.

Sjukstöreskor har dålig insyn

Men det är inte lätt, enligt Ylva Byström, Visions ordförande i Region Västernorrland och själv medicinsk sekreterare. I hennes region fick flertalet i yrkesgruppen 500 kronor i senaste lönerevisionen, en följd av att pandemin försenade avtalet. Men det är inte mycket till differentiering annars heller. Lönespridningen bland de medicinska sekreterarna i regionen är bara 10–11 procent.

Alt-textYlva Byström

– De flesta av cheferna är sjuksköterskor som har dålig insyn i vad vi gör och därför inte kan värdera oss. Jag tror inte ens att de frågar doktorerna som vet. Det kommer aldrig att bli någon lönespridning så länge detta inte förändras, säger Ylva Byström.

Utmaning förklara

Ett annat problem är att förståelsen för den individuella lönesättningen är låg bland de medicinska sekreterarna.

– Vi förtroendevalda tycker att det är bra om en sekreterare nerifrån landet kommer in på en högre lön för att hon haft det tidigare, eftersom det hjälper oss att jobba upp lönerna för alla. Men så ser inte medlemmarna på det alls. Det är en pedagogisk utmaning, säger Ylva Byström.

Läs även: Här gav nedicinska sekreterarnas löneuppror resultat


Relaterade artiklar