• När många upplevde att ­distansarbete fungerade bra föddes tanken på hybridkontor. Jessica ­Eberger och Ulf Liljegren ser fram emot att testa under sex månader.

Fackligt

Efter pandemin: Är på jobbet varannan vecka

3 december 2021

Kolla in en arbetsplats där man tagit hybridkontoret till en ny nivå. Här delar du skrivbord med en kollega och åker till jobbet varannan vecka. Borlänge kommun testar nya arbetssätt efter coronapandemin.

Ulf Liljegren, trafikplanerare på plan- och markkontoret i Borlänge, fingrar på sin Malmö FF-flagga och funderar på om den kanske borde plockas bort.

– Men barnteckningarna kommer att hänga kvar, säger han och berättar att han redan har stämt av det med sin blivande kontors­kompis.

Från och med den första november kommer Ulf Liljegren och ytterligare runt 70 kolleger jobba halvtid hemifrån. Den andra halvan är han på arbetsplatsen, där han delar skrivbord med en kollega från Miljökontoret.

– Vi har tagit fram spelregler för allt, från att låsa in handlingar till att tömma papperskorgen, berättar Visions huvudskyddsombud Jessica Eberger som varit med i processen från början.

– Hela förändringsarbetet är ett skolexempel i delaktighet och partssamarbete, fortsätter hon.

Läs mer: Undersökning visar - så många dagar vill vi vara på kontoret

Delad plats på hybridkontoret

Tanken med hybridkontor föddes våren 2020. Borlänge kommun hade sedan länge varit trångbodda och sökte större lokaler. Men under pandemin upptäckte man att distansarbetet fungerade bra. Kunde lösningen vara att flera delade på samma plats?

Första steget blev en medarbetarenkät och en noggrann förstudie. Vad ville medarbetarna? Vilka risker fanns? Vilka var vinsterna? Vad sa forskningen?

Vi har tagit fram spelregler för allt, från att låsa in handlingar till att tömma papperskorgen.

Jessica Eberger.

– Enkäten visade bland annat att nästan nio av tio tyckte att de jobbade lika bra eller bättre hemifrån, säger Jessica Eberger.

En farhåga var hur arbetsmiljön i hemmet skulle säkras. Lösningen blev en ändamålsenlig hemutrustning med bland annat skärmar, webbkamera och ståbord i wellpapp. En viktig del i arbetsmiljöarbetet är att projektet är frivilligt. Ett tjugotal medarbetare har valt att arbeta heltid på kontoret.

– Hur vi samverkar på distans är en annan fråga som vi ständigt återkommer till. För att få kontinuitet kommer vi att ha möten där vissa är med på länk och andra på plats, berättar Ulf Liljegren.

Minskad miljö­påverkan

  • Borlänge kommuns förstudie visar att koldioxidutsläppen från pendling ligger på sammanlagt 52–76 ton per år för de medarbetare som omfattas av projektet och som har svarat på enkäten.
  • 51 ton koldioxid motsvarar att köra en bensinbil 6,4 varv runt jorden. Ett fortsatt distansarbete på halvtid skulle alltså medföra stora vinster för miljön.

Forskare mäter hälsan

Gävle högskola kommer att följa arbetet och mäta både den fysiska och psykiska hälsan hos deltagarna. Efter sex månader ska kommunen utvärdera projektet. Om det faller väl ut är tanken att det ska bli permanent.

– Vi ser många vinster. Kommunen blir en mer attraktiv arbetsplats och sparar lokalkostnader. Minskade transporter är bra för miljön och stressen hos medarbetarna minskar förhoppningsvis, säger Jessica Eberger.

Ulf Liljegren instämmer. Han ser fram emot att slippa pendla två timmar varje dag och i stället få mer tid med barnen.

– För mig kommer detta att underlätta livspusslet.

Så gjorde vi

Problemet: Kommunen var trångbodd och letade nya lokaler.

Så gjorde vi: Under pandemin föddes idén om att arbeta mer hemifrån i stället för att flytta. Det ledde till en förstudie som bland annat grundades på en medarbetarenkät och aktuell forskning.

Så blev det: Fem enheter ska pröva att under sex månader jobba varannan vecka på kontoret och varannan vecka hemifrån. Faller arbetssättet väl ut kan det bli permanent. 


Relaterade artiklar