• Drygt 6 000 medlemmar i kommunala bolag får retroaktiva löner från april.

Lön och villkor

Retroaktiva löner i kommunala bolag

18 december 2020

Retroaktiva löneökningar från första april och en halvering av antalet branschavtal. Så lyder kortversionen av överenskommelsen mellan Vision och Sobona som berör drygt 6 000 medlemmar i kommunala bolag.

– Det har varit en ordentlig kamp kring retroaktiviteten. Den är särskilt viktig med tanke på pandemin då många medlemmar har fått jobba extra hårt. Då är det inte rätt att trolla bort den retroaktiva löneökningen, säger Jan-Olov Olsson, förhandlande ombudsman på Vision.

Det har varit en minst sagt komplicerad avtalsrörelse. Inte bara för att corona har försenat och försvårat förhandlingarna, utan också för att den utgör sista pusselbiten i övergången från arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta till Sobona som bildades för två år sedan.

Avtal förlängs

Nu är parterna överens om att tolv befintliga KFS-avtal förlängs fram till 31 december 2021. Det handlar om besöksnäringen, energi, fastigheter, flygplatser, länsmuseer, museum och arkeologi, parkering, trafik, vård och omsorg, VA och återvinning. Sedan tidigare är man överens om att förlänga avtalen också för konsult och service, trafikhuvudmän och utbildning.

Från och med den 1 januari 2022 kommer istället fem nya Sobonaavtal att träda i kraft för följande branscher: besöksnäring och kulturarv, energi, fastigheter, flygplatser och vatten och miljö. Avtalsperioden går ut den 31 mars 2024.

Annat upplägg

– Det är helt rimligt att minska antalet avtal. De behövs bara i branscher som har särskilda villkor, men det är inget självändamål med en massa olika avtal, säger Jan-Olov Olsson.

Branschavtalet för trafik har ett lite annat upplägg. Det ska ge löneökningar för kollektivet på 1,8 procent per år och gäller från 1 oktober 2020 till 30 september 2023.

I övrigt är alla löneavtal utan angivna nivåer och löneöversynen ska genomföras så fort som möjligt. Avtalen slår också fast att löneökningarna ska gälla retroaktivt från 1 april 2020 och att en ny löneöversyn ska genomföras i vår.

– Utifrån vårt perspektiv är det grundläggande att medlemmarna har en årlig löneöversyn. En gång om året ska du få prata med din chef och få en löneökning utifrån hur du har bidragit till verksamheten, säger Jan-Olov Olsson.