• Elisatbeth Luts och Malin Svensson är ansvariga för utbildningsprogrammet.

Utbildning

Rustar sekreterare för framtiden

20 augusti 2021

Stora förändringen väntar medicinska sekreterare i deras yrkesroll. I Västra götalandsregionen finns därför snart ett utbildningsprogram för dem.

Malin Svensson och Elisabeth Luts, båda projektledare i
Västra götalandsregionen, har tagit fram utbildningsprogrammet för medicinska sekreterare.

Vad är tanken med utbildningarna?

Elisabeth Luts: – De är till för att rusta sekreterare i VGR inför de stora förändringar som kommer att ske i yrkesrollen i samband med införandet av det nya vårdinformationssystemet Millenium, som VGR och andra regioner har köpt in.

Vad är det de behöver lära sig?

Elisabeth Luts: – Vi har intervjuat administrativa chefer inom VGR och bett dem att titta i kristallkulan för att kartlägga vilken kompetens som kan behövas i framtiden. Utifrån intervjuerna har vi tagit fram sex utbildningsmoduler med olika innehåll, som digitalisering, internutbildning, klassifikationsansvar, bemanningsplanering och projektadministration. Utbildningsmodulerna ska också kunna kopplas till den regionala karriärutvecklingsmodellen för medicinska sekreterare.

Läs mer: Ny grupp diskuterar framtidsfrågor för medicinska sekreterare

Vem kan gå dem?

Malin Svensson: – Vi har en introduktionsmodul, där vi coachar inför förändringarna och tar upp framtida förväntad kompetens, som vi hoppas att alla sekreterare går. Vi vill att de ska känna sig positiva till regionens satsning. Övriga moduler kommer inte alla att gå, utan är beslut som respektive chef tar i samråd med utsedd ­medicinsk sekreterare, utifrån kompetensbehovet i varje verksamhet.

När öppnar modulerna?

Malin Svensson: – Det vet vi inte än, men vi håller tummarna för start under hösten.


Relaterade artiklar