Utbildning

Många missar utbildning på jobbet

19 maj 2021

Fyra av tio har inte bra möjlighet till kompetensutveckling på jobbet, visar en undersökning från Vision. ”Det är en hög andel med tanke på de utmaningar med kompetensförsörjningen som arbetsmarknaden står inför”, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision.

Kompetensutveckling ger förstås nya verktyg i jobbet. Men det ger också mer motivation och arbetsglädje. Det visar en färsk undersökning från Vision där drygt 4 100 medlemmar svarat på frågor om hur deras kompetensutveckling ser ut.

Alt-textVeronica Magnusson.– Rapporten visar att det finns en stor vilja att ta till sig ny kunskap. Förutom att kompetensutveckling ger ökad arbetsglädje och mer motivation så skapar det en känsla av anställningsbarhet – att man känner trygghet i att man är attraktiv på arbetsmarknaden, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision.

Många får ingen kompetensutveckling

Men det är långt ifrån alla som får ta del av detta. Fyra av tio uppger att de inte har goda möjligheter till kompetensutveckling.

De senaste tolv månaderna har 56 procent inte kompetensutvecklat sig. Vanligaste orsaken är att pandemin krävt andra prioriteringar, näst vanligast är att det saknas strategi för arbetsgivarens kompetensförsörjning och att det saknats pengar.

– Det är en hög andel som inte får möjlighet att kompetensutveckla sig. Dessutom hör jag ganska ofta från våra medlemmar att de som fått utbildning inte haft tid att implementera sin kunskap i sitt arbete efteråt. Det behövs mer arbete från arbetsgivarens sida här. En plan för kompetensutveckling ska vara ett givet inslag i varje utvecklingssamtal.

Läs mer: Så skapar du en kompetensplan med chefen

Tufft att klara kompetensförsörjningen

Välfärden står inför utmaningar framöver när det gäller tillgång till arbetskraft. Om man arbetar på samma sätt som i dag och ersätter de som pensioneras så kommer drygt 470 000 personer behöva anställas under en tioårsperiod – och en stor del inom vård och omsorg, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner, läs mer på vår systertidnings webbplats chefenifokus.se.

Att kompetensutveckla befintlig personal är ett sätt för att klara utmaningarna, menar Veronica Magnusson.

– Det finns en stor oro bland arbetsgivarna att det framöver inte ska finnas tillräckligt med medarbetare med rätt kompetens. Därför är det viktigt att redan nu se till att den personal man har får rätt utbildning. Det handlar om att få fler att vilja jobba kvar i sektorn.

Vad gör facket för att fler ska kompetensutvecklas?

– Vi jobbar ständigt med att man ska ha goda förutsättningar att göra sitt jobb. Att det ska finnas kompetensutvecklingsplaner och att man ska ha dialog på arbetsplatser om vilken kompetensutveckling som krävs. Vi har tecknat omställningsavtal som möjliggör både vidareutbildning och ekonomiskt stöd om det är så att man riskerar att bli av med sitt jobb.

Läs mer: Nytt omställningsavtal på plats

Om man vill ha mer kompetensutveckling men arbetsgivaren säger nej, vad gör man då? Kan facket hjälpa till?

– Vänd dig till oss och fråga om råd. Arbetsgivaren har ett ansvar att se till att man har rätt kunskap för att kunna göra sitt jobb. Vi kan inte tvinga fram kompetensutveckling rent formellt, men vi kan ta upp en dialog med arbetsgivaren och fråga om det finns en kompetensplan.

Vanligast med 1-3 dagar

  • 39 procent har inte bra möjligheter att kompetensutveckla sig på jobbet.
  • Hälften har gjort en plan angående kompetensutveckling med sin chef senaste tolv månaderna.
  • 1-3 dagar. Det är den tiden som de flesta lagt ner på kompetensutveckling de senaste tolv månaderna.
  • Sex av tio som kompetensutvecklats tycker att arbetsgivaren tagit tillvara på ens nya kunskaper.

Källa: Vision.