• Tyresö är rikt på natur som binder koldioxid och fungerar som kolsänkor. Här är Felix Ockborn vid Telegrafberget, kommunens nyaste naturreservat.

Miljö

Så funkar en koldioxidbudget

24 maj 2021

Tyresö har tagit fram en egen koldioxidbudget för att minska sina utsläpp. Det krävs rejäl skärpning om den inte ska spricka.

Mer exakt betyder det att man har räknat ut hur mycket koldioxid kommunen kan släppa ut om den ska bidra med sin del för att världen ska nå Parisavtalets mål på max två graders höjning av den globala medeltemperaturen.

– Vi måste få ner utsläppen med 16 procent per år till 2040, säger Felix Ockborn, hållbarhetsstrateg, som nu använder budgeten i arbetet med kommunens klimatstrategi.

I en koldioxidbudget ligger fokus på utsläpp inom kommungränsen. Eftersom Tyresö varken har jordbruk eller industrier är det framför allt transporter och byggnader man kan jobba med.

– Det handlar om att bygga så energieffektivt som möjligt, skifta till förnybart drivmedel i arbetsmaskiner och gods­transporter och bygga med klimat­smarta material, säger Felix Ockborn.

Tyresö påverkar även klimatet genom allt som tillverkas och släpper ut koldioxid någon annanstans och sedan importeras. Denna konsumtionsbaserade klimatpåverkan arbetar man med genom att ställa om till en cirkulär ekonomi, där saker först används så länge som möjligt och sedan återvinns.

– På sikt vill vi ha med även detta i koldioxidbudgeten, säger Felix Ockborn.

Varför är koldioxid farligt?

  • Jorden blir allt varmare. Det beror på ökad koncentration av växthusgaser, som koldioxid. Koldioxiden släpps ut vid förbränning av fossila bränslen.
  • En varmare planet leder till att isar och glaciärer smälter, havsnivån stiger och vattnet blir surare. Extremväder blir vanligare.

Vad är 1,5-gradersmålet?

  • Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016.
  • Avtalet slår fast att den globala genomsnittliga temperaturökningen ska hållas under
  • 2 grader och helst begränsas till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.

Hur mycket släpper vi ut?

  • I dag ger en person i Sverige upphov till utsläpp på i snitt 8 ton per år.
  • Sveriges mål är att senast år 2045 inte släppa ut mer växhusgaser till atmosfären än vad planeten klarar av att ta hand om.

Bli klimatsmartare på jobbet

  • Åk kollektivt eller cykla till arbetet.
  • Byt tjänsteresor mot videomöten.
  • Försök påverka arbetsgivaren via facket. Kanske kan arbetsplatsens klimatfotavtryck vara en stående punkt på APT?

Läs mer: Möt fler Visionsmedlemmar som jobbar för en grönare planet:

klimatrep_brödtext.jpg


Relaterade artiklar