• Kristina Ramstedt menar att problemet är att det saknas en gymnasieutbildning med inriktning på funktionshinder.

Utbildning

LSS-anställda saknar ofta utbildning

31 maj 2021

Anställda på LSS-boenden för barn och unga saknar ofta grundutbildning. Företrädare för Vision tycker därför att en gymnasieutbildning med inriktning på funktionshinder borde skapas.

Mindre än hälften av de fast anställda på LSS-boenden för barn och unga i landet har en grundutbildning inom vård och omsorg från gymnasiet eller Komvux. På boenden för vuxna är andelen drygt hälften, visar en rapport från Socialstyrelsen.

– Nästan vem som helst kan bli anställd på ett boende i dag. Det finns också en tendens att befattningarna nedgraderas, säger Kristina Ramstedt, stödassistent och ordförande för Visions klubb för funktionsstöd i Göteborgs stad.

Lätt att få jobb

Problemet med kompetensbristen beror mycket på att det inte finns någon gymnasieutbildning som är inriktad på funktionshinder och leder till titeln stödassistent, samtidigt som det finns ett skriande stort behov av att anställa. Det anser Kristina Ramstedt.

– Skolan måste hänga med i det samhälle vi har och erbjuda utbildningar som behövs, säger hon.

Pierre Dikanda, chef på HR-avdelningen på förvaltningen för funktionsstöd, håller med om att det är ett problem att utbildningsnivån är låg och att det inte finns någon gymnasieutbildning inriktad på funktionsnedsättningar och LSS. I Göteborgs stad saknar omkring 15–20 procent utbildning.

– Vi gör vad vi kan för att kompetensutveckla personalen. Men vi kan inte lösa grundproblemet. Där behöver vi hjälp av utbildningsväsendet, säger han.


Relaterade artiklar